Säännöstö

Säännöstö-sivuille on koottu STUKin toiminnalle tärkeimmät substanssisäädökset, määräykset, ohjeet ja kansainväliset sopimukset. Kattavasti löydät säädökset Stuklex-palvelusta.Vuonna 1995 ja sen jälkeen annetut säädökset ovat sähköisinä Valtion säädöstietopankissa (Finlex). Säädöstietopankissa ovat myös hallituksen esitysten perustelut laista ja asetuksista sekä niiden muutoksista.

 

STUK valvoo säännösten ja määräysten noudattamista

Säteilylain ja ydinenergialain nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista valvoo Säteilyturvakeskus. Säteilyturvakeskuksesta on annettu laki (1069/1983) ja asetus (618/1997). 

Stuklex - STUKin säädöskokoelma

Stuklex on Säteilyturvakeskuksen säädöskokoelma, johon on koottu Säteilyturvakeskuksen toimialan keskeisiä säädöksiä, viranomaisten määräyksiä ja Säteilyturvakeskuksen viranomaisohjeita.

Viranomaisten määräyskokoelmat: Säteilyturvakeskus

Säädökset ovat sähköisinä Valtion säädöstietopankissa Finlexissä.