Säännöstö

Säännöstö

Osioetusivu Säännöstö Ingressi

Säännöstö-sivuille on koottu STUKin toiminnalle tärkeimmät substanssisäädökset, määräykset, ohjeet ja kansainväliset sopimukset. Kattavasti löydät säädökset Stuklex-palvelusta.Vuonna 1995 ja sen jälkeen annetut säädökset ovat sähköisinä Valtion säädöstietopankissa (Finlex). Säädöstietopankissa ovat myös hallituksen esitysten perustelut laista ja asetuksista sekä niiden muutoksista.

Kuvaus säännöstörakenteesta. Laillisesti sitovia vaatimuksia ovat lait ja asetukset. Viranomaismääräykset ovat STUKin sitovia vaatimuksia, ja viranomaisohjeet yksityiskohtaisia teknisiä vaatimuksia.

 

Osion etusivun tekstinosto Säännöstö Stuklex

Stuklex - STUKin säädöskokoelma

Stuklex on Säteilyturvakeskuksen säädöskokoelma, johon on koottu Säteilyturvakeskuksen toimialan keskeisiä säädöksiä, viranomaisten määräyksiä ja Säteilyturvakeskuksen viranomaisohjeita.

Osion etusivun tekstinosto Säännöstö Finlex

Viranomaisten määräyskokoelmat: Säteilyturvakeskus

Säädökset ovat sähköisinä Valtion säädöstietopankissa Finlexissä.