Säännöstö Säännöstö

Säännöstö

Säännöstö

Säännöstö

Osioetusivu Säännöstö Ingressi

Säännöstö-sivuille on koottu STUKin toiminnalle tärkeimmät substanssisäädökset, määräykset, ohjeet ja kansainväliset sopimukset. Kattavasti löydät säädökset Stuklex-palvelusta.Vuonna 1995 ja sen jälkeen annetut säädökset ovat sähköisinä Valtion säädöstietopankissa (Finlex). Säädöstietopankissa ovat myös hallituksen esitysten perustelut laista ja asetuksista sekä niiden muutoksista.

Kuvaus säännöstörakenteesta. Laillisesti sitovia vaatimuksia ovat lait ja asetukset. Viranomaismääräykset ovat STUKin sitovia vaatimuksia, ja viranomaisohjeet yksityiskohtaisia teknisiä vaatimuksia.

 

Osion etusivun tekstinosto Säännöstö STUK

alt=

STUK valvoo säännösten ja määräysten noudattamista

Säteilylain ja ydinenergialain nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista valvoo Säteilyturvakeskus. Säteilyturvakeskuksesta on annettu laki (1069/1983, Finlex.fi) ja asetus (618/1997, Finlex.fi). 

Osion etusivun kuvanosto Säteilyn käyttäjälle Sammio ISO NOSTO

alt=

Sammio - säteilylainsäädännön säädös- ja ohjeistopalvelu

STUK on julkaissut säädös- ja ohjeistopalvelu Sammion, josta löydät vaatimukset säännöstön eri tasoilta, laista, asetuksista ja STUKin määräyksistä.

Siirry Sammioon (sammio.stuk.fi)

Osion etusivun tekstinosto Säännöstö Stuklex

Stuklex - STUKin säädöskokoelma

Stuklex on Säteilyturvakeskuksen säädöskokoelma, johon on koottu Säteilyturvakeskuksen toimialan keskeisiä säädöksiä, viranomaisten määräyksiä ja Säteilyturvakeskuksen viranomaisohjeita.

Osion etusivun tekstinosto Säännöstö Finlex

Viranomaisten määräyskokoelmat: Säteilyturvakeskus

Säädökset ovat sähköisinä Valtion säädöstietopankissa Finlexissä.

Osion etusivun kuvallinen linkkilista Säännöstö Ohjeistoekstranet