Avoin data Avoin data
Avoin data

Avoin data

Avoin data

Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo ympärivuorokautisesti säteilyn esiintymistä ympäristössä. STUK tarjoaa ulkoisen säteilyn sekä ulkoilman radioaktiivisuuden mittaustulokset yhteiskunnan eri toimijoiden ja kansalaisten käyttöön.

Ulkoisen säteilyn tasoa valvotaan automaattisella säteilyvalvontaverkolla. Verkkoon kuuluu noin 260 mittausasemaa, jotka on sijoitettu eripuolille Suomea. Mittausasemat mittaavat ulkoisen säteilyn annosnopeutta (mikrosievertiä tunnissa, µSv/h) kymmenen minuutin välein

Ulkoilman radioaktiivisuutta valvotaan kahdeksalla eri paikkakunnalla, Imatralla, Ivalossa, Helsingissä, Jyväskylässä, Kajaanissa, Kotkassa, Rovaniemellä sekä Sodankylässä. Valvonta-asemilla pumpataan suuria määriä ilmaa, ja radioaktiiviset aineet kiinnittyvät suodattimeen. Suodattimia vaihdetaan 3-7 vuorokauden välein, jonka jälkeen niihin kertyneet aineet analysoidaan laboratoriossa. Menetelmän avulla voidaan havaita erittäin pieniä muutoksia säteilytilanteessa.

Avatut aineistot

Aineisto

Aineiston aikasarja

Mitattavan suureen yksikkö

Havaintotiheys

Ulkoisen säteilyn annosnopeus

Vuodesta 2010 alkaen

mikrosievert tunnissa (µSv/h)

10 minuuttia

Ilman radioaktiivisuus

Vuodesta 2008 alkaen

mikrobecquerel kuutiometrissä (µBq/m3)

1-7 vuorokautta

 

STUKin verkkopalvelun kautta voi hakea, katsella ja ladata STUKin tuottamia tietoaineistoja koneluettavassa muodossa maksutta.

Verkkopalvelun tekninen toteutus noudattaa Inspire-direktiivin vaatimusmäärittelyjä. Sisällön osalta toteutus on Inspire-direktiivissä määriteltyä laajempi. Avointa dataa jaetaan hakupalvelussa Open Geospatial Consortium -standardien mukaisesti. Hakupalvelun käyttöohjeet sekä linkki aineistoon löytyvät Ohjeet -sivulta. Avoimen datan käyttöä koskevat lisenssi- ja käyttöehdot.