Palvelut

STUKin maksulliset mittauspalvelut

STUKin maksulliset mittauspalvelut

Säteilyturvakeskus tarjoaa yrityksille ja yksityisille kansalaisille erilaisia säteilyyn liittyviä mittaus- ja asiantuntijapalveluita, mikäli ne tukevat STUKin toiminta-ajatusta säteilyn vahingollisten vaikutusten estämisestä ja rajoittamisesta.

Ympäristön säteilyvalvonta ja valmius -osasto on hankkinut akkreditoinnit seuraaville määritysmenetelmille: tritiumin, strontiumin, plutoniumin ja amerikiumin, uraanin, lyijyn ja poloniumin sekä radonin määritykset, gammaspektrometriset mittaukset ja kokokehomittaukset.

Säteilytoiminnan valvonta -osasto tekee tilauksesta säteilymittareiden kalibrointeja, toimintakunnon tarkastuksia, testauksia ja säteilytyksiä. Laadun takeena on  kansainvälinen CIPM-MRA tunnustamissopimus.
 
Lisäksi STUK tekee sopimuksen mukaan ionisoimattomaan säteilyyn liittyviä kalibrointeja, testauksia ja mittauksia sekä turvallisuusarviointeja.