Palvelut Palvelut

Palvelut

Palvelut

Palvelut

STUKin maksulliset mittauspalvelut

STUKin maksulliset mittauspalvelut

Säteilyturvakeskus tarjoaa yrityksille ja yksityisille kansalaisille erilaisia säteilyyn liittyviä mittaus- ja asiantuntijapalveluita, mikäli ne tukevat STUKin toiminta-ajatusta säteilyn vahingollisten vaikutusten estämisestä ja rajoittamisesta.

Ympäristön säteilyvalvonta -osasto on hankkinut akkreditoinnit seuraaville määritysmenetelmille: tritiumin, strontiumin, plutoniumin ja amerikiumin, uraanin, lyijyn ja poloniumin sekä radonin määritykset, gammaspektrometriset mittaukset ja kokokehomittaukset. Säteilyturvakeskuksen Ympäristön säteilyvalvonta -osasto (VALO) on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T167, akkreditointivaatimus EN ISO/IEC 17025:2017.

Säteilytoiminnan valvonta -osasto tekee tilauksesta säteilymittareiden kalibrointeja, toimintakunnon tarkastuksia, testauksia ja säteilytyksiä. Laadun takeena on  kansainvälinen CIPM-MRA tunnustamissopimus.
 
Lisäksi STUK tekee sopimuksen mukaan ionisoimattomaan säteilyyn liittyviä kalibrointeja, testauksia ja mittauksia sekä turvallisuusarviointeja.

Harmaa tietolaatikko FINASin akkreditoima testauslaboratorio T167

STUKin Ympäristön säteilyvalvonta -osasto on FINASin akkreditoima testauslaboratorio T167 (.pdf), akkreditointivaatimus EN ISO/IEC 17025:2017.

Matkahuoltomuistutus

HUOM! Lähetettäessä näytteitä STUKiin Matkahuollon välityksellä valitaan lähetykselle Jakopaketti -toimitusvaihtoehto. Muut toimitustavat Matkahuolto toimittaa vain Kampin palvelupisteelle eikä perille STUKiin asti.