Julkaisut


Julkaisut-osiosta löydät listaukset STUKin omista sarjajulkaisuista ja esitteistä. Sähköisessä julkaisuarkistossa Julkarissa (Julkari.fi) on lisäksi tiedot tieteellisistä artikkeleista.

STUKin julkaisuja Julkarissa

Martikka, Elina; Hack, Tapani; Hämäläinen, Marko; Honkamaa, Tapani; Karhu, Paula; Moring, Mikael; Okko, Olli; Peräjärvi, Kari; Maiani, Luciano; Plastino, Wolfango; Abousahl, Said. Chapter 11 : Technical Synergies Between Safeguards and Security. Springer Proceedings in Physics  206. 2018.
Kainulainen, Erja. Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta : Vuosiraportti 2017. STUK-B  223. 2018.
Kämäräinen, Meerit; Kallio, Antti; Turunen, Jani. Bioenergian tuotannossa syntyvän tuhkan radioaktiivisuus. 2018.
Michelson, D; Henja, A; Ernes, S; Haase, G; Koistinen, J; Ośródka, V; Peltonen, T; Szewczykowski, M; Szturc, J. BALTRAD Advanced Weather Radar Networking. Journal of Open Research Software  6. 2018.
Tuovinen, Hanna; Pelkonen, Mila; Lempinen, Janne; Pohjolainen, Esa; Read, David; Solatie, Dina; Lehto, Jukka. Behaviour of metals during bioheap leaching at the Talvivaara mine, Finland. Geosciences  8. 2018.

Julkari.fi

STUKin omat julkaisut löytyvät Julkarista kokonaisuudessaan pdf-muotoisina. Tieteellisistä artikkeleista löytyy tiivistelmät. Julkari on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan yhteinen avoin julkaisuarkisto.
STUKin kokoelmat Julkarissa

Valvontaraportit

Valvontaraporteissa julkaistaan säteily- ja ydinturvallisuusalaa koskevan viranomaisvalvonnan tulokset.
Tutustu raportteihin