Julkaisut

Julkaisut-osioetusivun ingressi


Julkaisut-osiosta löydät listaukset STUKin omista sarjajulkaisuista ja esitteistä. Sähköisessä julkaisuarkistossa Julkarissa (Julkari.fi) on lisäksi tiedot tieteellisistä artikkeleista.

STUKin julkaisuja Julkarissa

Brenot, Hugues; Theys, Nicolas; Clarisse, Lieven; Hurtmans, Daniel; Hedelt, Pascal; Vasquez, Margarita; Mona, Lucia; Pappalardo, Gelsomina; Scollo, Simona; Coltelli, Mauro; Peltonen, Tuomas; Lahtinen, Juhani; Hirtl, Marcus; Arnold, Delia; Virtanen, Timo; de Leeuw, Gerrit; Petersen, Guðrún Nína; Barsotti, Sara; Plu, Matthieu; Wotawa, Gerhard. Prototype of multi-hazard early warning from EUNADICS-AV systems to trigger model forecasts of European airspace. 2018.
Csete, István; Toroi, Paula; Steuer, Andreas; Hourdakis, Costas; Gabris, Frantisek; Jozela, Sibusiso; Kosunen, Antti; Cardoso, Joao; Sochor, Vladimir; Persson, Linda; Glavič Cindro, Denis; Arib, Mehenna; Smekhov, Mark. IAEA-SSDL bilateral comparisons for diagnostic level air kerma measurement standards. Physica Medica47. 2018.
Martikka, Elina; Hack, Tapani; Hämäläinen, Marko; Honkamaa, Tapani; Karhu, Paula; Moring, Mikael; Okko, Olli; Peräjärvi, Kari; Maiani, Luciano; Plastino, Wolfango; Abousahl, Said. Chapter 11 : Technical Synergies Between Safeguards and Security. Springer Proceedings in Physics206. 2018.

Osion etusivun kuvanosto Julkaisut Julkari

STUKin julkaisut löytyvät Julkari.fistä

STUKin omat julkaisut löytyvät Julkarista kokonaisuudessaan pdf-muotoisina. Tieteellisistä artikkeleista löytyy tiivistelmät. Julkari on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan yhteinen avoin julkaisuarkisto.
STUKin kokoelmat Julkarissa

Osion etusivun kuvanosto Julkaisut Uusi julkaisu Varautuminen säteilytilanteisiin ja poikkeavat tapahtumat

Varautuminen säteilytilanteisiin ja poikkeavat tapahtumat

Vuoden 2019 tammi‐huhtikuun aikana ei ollut tilanteita, jotka olisivat vaarantaneet väestön tai ympäristön säteilyturvallisuutta. Kyseisenä ajanjaksona oli kuitenkin useita tapahtumia, joiden turvallisuusmerkitystä STUK selvitti.
Tutustu kolmannesvuosiraporttiin 1/2019 Julkari.fissä

Osion etusivun kuvanosto Julkaisut Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa - vuosiraportti 2018

Kuvalinkki Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa -vuosiraporttiin Julkari.fissä

Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa - vuosiraportti 2018

Raportti sisältää yhteenvedon ympäristön säteilyvalvonnan tuloksista vuonna 2018 sekä vertailuja aikaisempien vuosien tuloksiin.  STUK valvoo säteilyä ympäristössä, jotta viranomaisilla ja kansalaisilla on reaaliaikainen tieto elinympäristön radioaktiivisuudesta ja sen säteilysuojelullisesta merkityksestä. 
Tutustu vuosiraporttiin Julkari.fissä

Osion etusivun kuvanosto Säteilylähteiden turvajärjestelyt -opas

Säteilylähteiden turvajärjestelyt: Opas turvajärjestelyiden käytännön toteutukseen

Säteilylähteiden turvajärjestelyt: Opas turvajärjestelyiden käytännön toteutukseen

Säteilyn käyttöä koskevat säteilyturvallisuustoimet eivät aina huomio riittävästi sitä mahdollisuutta, että säteilylähde voi joutua lainvastaisen toiminnan kohteeksi. Säteilylähdettä voidaan esimerkiksi vahingoittaa tietoisesti tai käyttää vahingoittamistarkoituksessa. Tällaisten tapausten varalta säteilyturvallisuustoimenpiteitä on tarpeen täydentää turvajärjestelyillä.
Tutustu oppaaseen

Osion etusivun kuvanosto Julkaisut Valvontaraportit

Valvontaraportit

Valvontaraporteissa julkaistaan säteily- ja ydinturvallisuusalaa koskevan viranomaisvalvonnan tulokset.
Tutustu raportteihin