Julkaisut Julkaisut

Julkaisut

Julkaisut

Julkaisut

Julkaisut-osioetusivun ingressi


Julkaisut-osiosta löydät listaukset STUKin omista sarjajulkaisuista ja esitteistä. Sähköisessä julkaisuarkistossa Julkarissa (Julkari.fi) on lisäksi tiedot tieteellisistä artikkeleista.

STUKin julkaisuja Julkarissa

Howard, BJ; Wells, CL; Barnett, DC; Howard, DC; Turtiainen, T. Updating animal product transfer parameter values for cow and goat milk. 2021.
Kavaluus, Henna; Nousiainen, Katri; Kaijaluoto, Sampsa; Seppälä, Tiina; Saarilahti, Kauko; Tenhunen, Mikko. Determination of acceptance criteria for geometric accuracy of magnetic resonance imaging scanners used in radiotherapy planning. Physics and Imaging in Radiation Oncology17. 2021.
Haltia, Eeva; Leppänen, Ari-Pekka; Kallio, Antti; Saarinen, Timo. Sediment profile dating and reconstructing nuclear events from annually laminated lake sediments in northern Finland. Journal of Environmental Radioactivity233. 2021.
Madekivi, V; Boström, P; Wahlberg, T; Aaltonen, R; Salminen, E. Characteristics of clinically node negative breast cancer patients needing preoperative MRI. Surgical Oncology38. 2021.
Yamada, Michiko; Furukawa, Kyoji; Tatsukawa, Yoshimi; Marumo, Keiko; Funamoto, Sachiyo; Sakata, Ritsu; Ozasa, Kotaro; Cullings, Harry M; Preston, Dale L; Kurttio, Päivi. Congenital Malformations and Perinatal Deaths among the Children of Atomic Bomb Survivors: A Reappraisal. American Journal of Epidemiology4. 2021.
Sivulinkit

Osion etusivun kuvanosto Julkaisut Julkari

alt=

STUKin julkaisut löytyvät Julkari.fistä

STUKin omat julkaisut löytyvät Julkarista kokonaisuudessaan pdf-muotoisina. Tieteellisistä artikkeleista löytyy tiivistelmät. Julkari on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan yhteinen avoin julkaisuarkisto.

STUKin kokoelmat Julkarissa

Osion etusivun kuvanosto Julkaisut Uusi julkaisu Varautuminen säteilytilanteisiin ja poikkeavat tapahtumat

alt=

Varautuminen säteilytilanteisiin ja poikkeavat tapahtumat

Vuoden 2020 tammi‐huhtikuun aikana ei ollut tilanteita, jotka olisivat vaarantaneet väestön tai ympäristön säteilyturvallisuutta. Kyseisenä ajanjaksona oli kuitenkin useita tapahtumia, joiden turvallisuusmerkitystä STUK selvitti.

Tutustu kolmannesvuosiraporttiin 1/2020 Julkari.fissä

Osion etusivun kuvanosto Julkaisut Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa - vuosiraportti 2018

alt=

Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa - vuosiraportti 2019

Raportti sisältää yhteenvedon ympäristön säteilyvalvonnan tuloksista vuonna 2019 sekä vertailuja aikaisempien vuosien tuloksiin.  STUK valvoo säteilyä ympäristössä, jotta viranomaisilla ja kansalaisilla on reaaliaikainen tieto elinympäristön radioaktiivisuudesta ja sen säteilysuojelullisesta merkityksestä. 

Tutustu vuosiraporttiin Julkari.fissä

Osion etusivun kuvanosto Säteilylähteiden turvajärjestelyt -opas

alt=

Säteilylähteiden turvajärjestelyt: Opas turvajärjestelyiden käytännön toteutukseen

Säteilyn käyttöä koskevat säteilyturvallisuustoimet eivät aina huomio riittävästi sitä mahdollisuutta, että säteilylähde voi joutua lainvastaisen toiminnan kohteeksi. Säteilylähdettä voidaan esimerkiksi vahingoittaa tietoisesti tai käyttää vahingoittamistarkoituksessa. Tällaisten tapausten varalta säteilyturvallisuustoimenpiteitä on tarpeen täydentää turvajärjestelyillä.

Tutustu oppaaseen

Osion etusivun kuvanosto Julkaisut Valvontaraportit

alt=

Valvontaraportit

Valvontaraporteissa julkaistaan säteily- ja ydinturvallisuusalaa koskevan viranomaisvalvonnan tulokset.

Tutustu raportteihin