Ajankohtaista Ajankohtaista
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Hammasröntgenin käytäntö ei aina noudata säädöksiä

Hammasröntgenin käytäntö ei aina noudata säädöksiä

13.6.2022 klo 11:03
Tiedote

Säteilylainsäädännön vaatimukset eivät aina toteudu, kun suomalaisten hampaista ja leuoista otetaan panoraamaröntgenkuvia. Potilaiden turvallisuutta puutteet eivät kuitenkaan vaaranna, selviää Säteilyturvakeskuksen tekemästä selvityksestä.

Säteilyturvakeskus (STUK) selvitti vuosina 2021 ja 2022 viranomaisvaatimusten toteutumista terveyskeskuksissa tehtävän panoraamaröntgenkuvantamisen yhteydessä. Selvityksen tuloksista julkaistiin raportti toukokuussa 2022.

Raportissa todetaan, että esimerkiksi panoraamakuvausten laadunvarmistuksessa on huomattavan isoja eroja eri kuvauspaikkojen välillä. Röntgenkuvauksia koskevat säädökset ovat säteilylainsäädännössä. STUK on laatimassa panoraamakuvausta tekeville nykyistä tarkemmat ohjeet, joita noudattamalla lain tavoite toteutuu. Ohjeistus valmistuu syksyllä 2022. STUK myös jatkaa tarkastuksiaan säteilyn käyttöpaikoilla.

STUKin hankki raportin aineiston julkisen puolen panoraamaröntgenkuvantamista tekeville röntgenosastoille ja hammashoitoloille lähettämällään kyselyllä. Sillä selvitettiin vuonna 2018 voimaan tulleen säteilylainsäädännön vaatimusten toteutumista käytännössä. Huomio kiinnitettiin etenkin johtamisjärjestelmään, oikeutusarviointiin ja laadunvarmistukseen. Selvitettiin myös, kuinka hyvin laitteiden käyttäjät tunsivat ohjeistuksen ja noudattivatko he sovittuja toimintatapoja. Valvontakysely lähetettiin sekä kuvauksia suorittaviin että kuvauksiin lähettäviin käyttöpaikkoihin.

Kyselyn lisäksi projektin aikana tarkastettiin myös terveyskeskusten panoraamaröntgenkuvantamistoimintaa paikan päällä. Kävi ilmi, että STUKin tarkastuksissa tekemät havainnot ja kyselyn vastaukset erosivat toisistaan. Käytännössä asiat eivät olleet aina niin hyvällä tolalla kuin mitä kyselyyn oli vastattu. Tämä saattoi johtua joko siitä, että kyselyyn vastannut hallintohenkilökunta ei tiennyt käytännön toteutuksesta tai lainsäädännön vaatimukset eivät olleet vastaajan tiedossa.

 

Yhteyshenkilöt:
Toimistopäällikkö Petra Tenkanen-Rautakoski, puh. 09 759 88 603

Linkit:
Panoraamaröntgenlaitteita koskevien vaatimusten toteutuminen terveyskeskuksissa

Tiedote
Hammasröntgen
Säteily terveydenhuollossa