Säteily tänään: Kemijärvi 0.115 µSv/h Muut paikkakunnat
Ympäristön säteilyvalvonta

Säteilyvalvonnan tulokset STUKin internetsivuilla »

STUK valvoo ympäristön radioaktiivisuutta monin tavoin. Tavoitteena on olla jatkuvasti tietoinen säteilystä, jolle väestö Suomessa altistuu.

Tutustu säteilyvalvonnan tuloksiin

Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa (vuosiraportti 2013)

Perustietoa radonista

Uusia ohjeluonnoksia mm. laserin käytöstä yleisöesityksissä »

STUKissa on valmistunut uusi ohjeluonnos, Laserien säteilyturvallisuus yleisöesityksissä (ST 9.4, luonnos 2). Pyydämme siitä kommentit viimeistään 22.8.2014. Luonnos ja kommentointilomake löytyvät ohjeistoekstranetista

Myös ohjeista Radioaktiiviset jätteet ja päästöt avolähteiden käytössä (ST 6.2) ja Säteily-altistuksen enimmäisarvojen soveltaminen ja säteilyannoksen laskemisperusteet  (ST 7.2) on luonnos 4 nähtävissä ohjeistoekstranetissa 31.7.2014 asti.

Säteilyturvallisuustutkimus Suomessa ja Euroopassa -seminaari

Säteilyturvallisuustutkimus-seminaarin videotallenteet katsottavissa »

STUKissa 4.6. järjestetyssä seminaarissa muun muassa esiteltiin eurooppalaisia tutkimusyhteenliittymiä. Videotallenteet esityksistä on katsottavissa STUKin YouTube-kanavalla.

Säteilyturvallisuustutkimus Suomessa ja Euroopassa -seminaari

Muualla verkossa

Julkaisut »

Varautuminen säteilytilanteisiin ja poikkeavat tapahtumat (kolmannesvuosiraportti 1/2014)
Alkuvuoden aikana ei ollut tilanteita, jotka olisivat vaarantaneet säteilyturvallisuutta. Asiantuntijat selvittivät useiden tapahtumien turvallisuusmerkitystä.

Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa (vuosiraportti 2013)
Raportti sisältää yhteenvedon ympäristön säteilyvalvonnan tuloksista vuonna 2013 sekä vertailuja aikaisempien vuosien tuloksiin.

Näytä/piilota vanha sisältö
Säteilyturvakeskus, Laippatie 4, 00880 Helsinki (PL 14, 00881 Helsinki)   |   Puhelin 09 759 881   |   Lisää yhteystietoja