Säteily tänään: Vihanti 0.089 µSv/h Muut paikkakunnat
NordicNORM Workshop 2015

NordicNORM Workshop syyskuussa Helsingissä »

Luonnonsäteilyyn liittyvä lainsäädäntö muuttuu lähivuosina uuden säteilysuojelun perusnormidirektiivin myötä. Direktiivi huomioi myös luonnon radioaktiivisia aineita sisältävät NORM-materiaalit. NordicNORM Workshop 2015 -tapahtuman keskeisenä tavoitteena on tiedonvaihto pohjoismaisten viranomaisten välillä NORM-aineita koskevissa periaatteissa. Lisätietoja

STUK valvoo säteilyä ympäristössä

STUK valvoo ympäristön säteilyturvallisuutta »

STUK valvoo ympäristön radioaktiivisuutta monin tavoin. Tavoitteena on olla jatkuvasti tietoinen siitä säteilystä, jolle ihminen ja ympäristö Suomessa altistuvat.

Tutustu säteilyvalvonnan tuloksiin

Säteilyturvallisuustutkimus

Kansallinen säteilyturvallisuustutkimuksen ohjelma valmistui »

Valtion tutkimuslaitosuudistuksen myötä STUKin oma tutkimustoiminta vähenee. Jotta kansallinen osaaminen säteilyturvallisuudessa säilyisi, perustetaan Suomeen yliopistojen, korkeakoulujen ja STUKin välinen tutkimusyhteenliittymä. Sen työn pohjaksi on laadittu säteilyturvallisuuden tutkimusohjelma.

Muualla verkossa

Julkaisut »

Varautuminen säteilytilanteisiin ja poikkeavat tapahtumat (kolmannesvuosiraportti 3/2014)
Syys–joulukuun 2014 aikana ei ollut tilanteita, jotka olisivat vaarantaneet säteilyturvallisuuden. Asiantuntijat selvittivät usean tapahtuman turvallisuusmerkitystä.

Radon työpaikoilla (pdf)
Työnantaja on velvollinen selvittämään työtilojen radonpitoisuuden, jos on syytä epäillä, että toimenpidearvo voi ylittyä.

Näytä/piilota vanha sisältö
Säteilyturvakeskus, Laippatie 4, 00880 Helsinki (PL 14, 00881 Helsinki)   |   Puhelin 09 759 881   |   Lisää yhteystietoja