Julkaisut


Julkaisut-osiosta löydät listaukset STUKin omista sarjajulkaisuista ja esitteistä. Sähköisessä julkaisuarkistossa Julkarissa (Julkari.fi) on lisäksi tiedot tieteellisistä artikkeleista.

Uusi julkaisu: Työpaikan sisäilman radonkartoitus Suomen kouluissa

Työpaikan sisäilman radonkartoitus Suomen kouluissa

Radonpitoisuuden kuntakohtaisten keskiarvojen perusteella sisäilman radontilanne kouluissa on yleisesti ottaen melko hyvä. Kuitenkin 53 koululle STUK antoi määräyksiä radonpitoisuuden pienentämiseksi tai lisäselvitysten tekemiseksi.
Julkaisuun (Julkari.fi)
Julkari.fi

Julkari.fi

STUKin omat julkaisut löytyvät Julkarista kokonaisuudessaan pdf-muotoisina. Tieteellisistä artikkeleista löytyy tiivistelmät. Julkari on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan yhteinen avoin julkaisuarkisto.
STUKin kokoelmat Julkarissa
Valvontaraportit

Valvontaraportit

Valvontaraporteissa julkaistaan säteily- ja ydinturvallisuusalaa koskevan viranomaisvalvonnan tulokset.
Tutustu raportteihin