Säteily tänään: Saarijärvi 0.118 µSv/h Muut paikkakunnat
Säteilyvalvonnan tulokset

Säteilyvalvonnan tulokset STUKin internetsivuilla »

STUK valvoo ympäristön radioaktiivisuutta monin tavoin. Tavoitteena on olla jatkuvasti tietoinen säteilystä, jolle väestö Suomessa altistuu.

Tutustu säteilyvalvonnan tuloksiin

Tilaa radonmittaus

Onko kotisi radonpitoisuus jo mitattu? »

Radon on näkymätön ja hajuton jalokaasu, joka aiheuttaa Suomessa arviolta 300 keuhkosyöpää joka vuosi. Sisäilman radonpitoisuus selviää vain mittaamalla. Mittaus tehdään radonmittauspurkeilla lämmityskaudella.

Lisätietoa radonista

Muualla verkossa

Julkaisut »

Varautuminen säteilytilanteisiin ja poikkeavat tapahtumat (kolmannesvuosiraportti 2/2014)
Touko–elokuun aikana ei ollut tilanteita, jotka olisivat vaarantaneet säteilyturvallisuuden. Asiantuntijat selvittivät usean tapahtuman turvallisuusmerkitystä.

Radon työpaikoilla
Työnantaja on velvollinen selvittämään työtilojen radonpitoisuuden, jos on syytä epäillä, että toimenpidearvo voi ylittyä.

Näytä/piilota vanha sisältö
Säteilyturvakeskus, Laippatie 4, 00880 Helsinki (PL 14, 00881 Helsinki)   |   Puhelin 09 759 881   |   Lisää yhteystietoja