Säteily tänään: Kuusamo 0.074 µSv/h Muut paikkakunnat
NordicNORM Workshop 2015

NordicNORM Workshop syyskuussa Helsingissä »

Luonnonsäteilyyn liittyvä lainsäädäntö muuttuu lähivuosina uuden säteilysuojelun perusnormidirektiivin myötä. Direktiivi huomioi myös luonnon radioaktiivisia aineita sisältävät NORM-materiaalit. NordicNORM Workshop 2015 -tapahtuman keskeisenä tavoitteena on tiedonvaihto pohjoismaisten viranomaisten välillä NORM-aineita koskevissa periaatteissa. Lisätietoja

ohjeistoekstranet2.jpg

Uusi ohjeluonnos avolähteiden käytöstä »

Säteilyturvakeskuksessa on valmistunut uusi ohjeluonnos, Säteilyturvallisuus avolähteiden käytössä (ST 6.1, luonnos 2). Pyydämme luonnoksesta kommentit viimeistään 30.4.2015. Ohjeluonnos ja kommentointilomake löytyvät STUKin ohjeistoekstranetista.

Säteilyturvallisuustutkimus

Kansallinen säteilyturvallisuustutkimuksen ohjelma valmistui »

Valtion tutkimuslaitosuudistuksen myötä STUKin oma tutkimustoiminta vähenee. Jotta kansallinen osaaminen säteilyturvallisuudessa säilyisi, perustetaan Suomeen yliopistojen, kor-keakoulujen ja STUKin välinen tutkimusyhteenliittymä. Sen työn pohjaksi on laadittu säteilyturvallisuuden tutkimusohjelma.

Muualla verkossa

Julkaisut »

Varautuminen säteilytilanteisiin ja poikkeavat tapahtumat (kolmannesvuosiraportti 2/2014)
Touko–elokuun aikana ei ollut tilanteita, jotka olisivat vaarantaneet säteilyturvallisuuden. Asiantuntijat selvittivät usean tapahtuman turvallisuusmerkitystä.

Radon työpaikoilla
Työnantaja on velvollinen selvittämään työtilojen radonpitoisuuden, jos on syytä epäillä, että toimenpidearvo voi ylittyä.

Näytä/piilota vanha sisältö
Säteilyturvakeskus, Laippatie 4, 00880 Helsinki (PL 14, 00881 Helsinki)   |   Puhelin 09 759 881   |   Lisää yhteystietoja