Säteily tänään: Joroinen 0.105 µSv/h Muut paikkakunnat
Ympäristön säteilyvalvonta

Säteilyvalvonnan tulokset STUKin internetsivuilla »

STUK valvoo ympäristön radioaktiivisuutta monin tavoin. Tavoitteena on olla jatkuvasti tietoinen säteilystä, jolle väestö Suomessa altistuu.

Tutustu säteilyvalvonnan tuloksiin

Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa (vuosiraportti 2013)

Perustietoa radonista

Uusi ohjeluonnos laserin käytöstä yleisöesityksissä »

STUKissa on valmistunut uusi ohjeluonnos, Laserien säteilyturvallisuus yleisöesityksissä (ST 9.4, luonnos 2). Pyydämme siitä kommentit viimeistään 22.8.2014. Luonnos ja kommentointilomake löytyvät ohjeistoekstranetista.

Haemme turvajärjestelyasiantuntijaa

Haemme joukkoomme turvajärjestelyasiantuntijaa »

Tehtävänä on toimia turvajärjestely- ja tietoturva-asiantuntijana STUKin viranomaisvalvontaan liittyvissä tehtävissä. Erityisesti ydinlaitosten osalta tehtävänä on tarkastaa turvajärjestelyjä ja tietoturvallisuutta koskevia suunnitelmia ja tehdä niihin liittyviä tarkastuksia.

Lisätietoja tehtävästä

Muualla verkossa

Julkaisut »

Radon työpaikoilla
Työnantaja on velvollinen selvittämään työtilojen radonpitoisuuden, jos on syytä epäillä, että toimenpidearvo voi ylittyä.

Väestön altistuminen matkapuhelintukiasemien radiotaajuisille kentille Suomessa
STUK teki vuosien 2010 ja 2012 välillä mittauskampanjan, jossa arvioitiin tukiasemien radiotaajuisille kentille altistumista asunnoissa.

Näytä/piilota vanha sisältö
Säteilyturvakeskus, Laippatie 4, 00880 Helsinki (PL 14, 00881 Helsinki)   |   Puhelin 09 759 881   |   Lisää yhteystietoja