Säteily tänään: Kitee 0.090 µSv/h Muut paikkakunnat
NordicNORM Workshop 2015

NordicNORM Workshop syyskuussa Helsingissä »

Luonnonsäteilyyn liittyvä lainsäädäntö muuttuu lähivuosina uuden säteilysuojelun perusnormidirektiivin myötä. Direktiivi huomioi myös luonnon radioaktiivisia aineita sisältävät NORM-materiaalit. NordicNORM Workshop 2015 -tapahtuman keskeisenä tavoitteena on tiedonvaihto pohjoismaisten viranomaisten välillä NORM-aineita koskevissa periaatteissa. Lisätietoja

STUK valvoo säteilyä ympäristössä

STUK valvoo ympäristön säteilyturvallisuutta »

STUK valvoo ympäristön radioaktiivisuutta monin tavoin. Tavoitteena on olla jatkuvasti tietoinen siitä säteilystä, jolle ihminen ja ympäristö Suomessa altistuvat.

Tutustu säteilyvalvonnan tuloksiin

Säteilyturvallisuustutkimus

Kansallinen säteilyturvallisuustutkimuksen ohjelma valmistui »

Valtion tutkimuslaitosuudistuksen myötä STUKin oma tutkimustoiminta vähenee. Jotta kansallinen osaaminen säteilyturvallisuudessa säilyisi, perustetaan Suomeen yliopistojen, korkeakoulujen ja STUKin välinen tutkimusyhteenliittymä. Sen työn pohjaksi on laadittu säteilyturvallisuuden tutkimusohjelma.

Muualla verkossa

Julkaisut »

Radioaktiivinen laskeuma ja ravinto (pdf)

Radon työpaikoilla (pdf)
Työnantaja on velvollinen selvittämään työtilojen radonpitoisuuden, jos on syytä epäillä, että toimenpidearvo voi ylittyä.

Näytä/piilota vanha sisältö
Säteilyturvakeskus, Laippatie 4, 00880 Helsinki (PL 14, 00881 Helsinki)   |   Puhelin 09 759 881   |   Lisää yhteystietoja