Radonmätningar i bostäder

Inneluftens radonhalt mäts med en radonmätningsburk. Man får ett bättre värde på strålningsexponeringen i huset om mätningen utförs med två burkar i olika rum eller våningar.

Det rekommenderas att mätningen skall pågå under två månaders tid från och med början av november och senast inom april månad. Radonkartläggning inom kommuner och fastighetsbolag kan ske med en burk som skall placeras i husets lägst belägna bebodda rum.

En radonmätning kan beställas från STUK eller från ett företag som tillhandahåller denna tjänst. STUK gör radonmätningar endast i Finland.

Beställ på nätet 

Beställning betalas med faktura som skickas separat till beställaren.

Mätburkar kan beställas av Strålsäkerhetscentralen också per telefon, tel (09) 759 88 497 må kl. 11-14 och ti-fr kl. 10-14. 

Priser fr.o.m. 19.3.2018

 Antal  moms 0 %     moms 24 %   Totalt/st.
 Mindre än 11 st. (beställning från webbutik)      46,00 e    11,04 e    57,04 e
 Mindre än 11 st. (annan beställning)     50,00 e    12,00 e    62,00 e
 11 - 50 st.     40,00 e      9,60 e    49,60 e
 Över 50 st.      35,00 e      8,40 e    43,40 e
 Brådskande beställning  1,5 x mätburkens pris    
 Leverans av gamla resultat    32,00 e      7,68 e    39,68 e

Resultatet av mätningarna

Resultatet av mätningarna och rekommendationer angående eventuella åtgärder sänds till beställaren inom en månad efter det burken returnerats till STUK. Om inneluftens radonhalt mäts till över 400 Bq/m3 rekommenderar Strålsäkerhetscentralen att man bör göra någonting för att få ner radonhalten i huset.

Om mätresultatet blir 200 - 400 Bq/m3, rekommenderar Strålsäkerhetscentralen bland annat att man förbättrar ventilationen och utför enklare reparationer, som bidrar till att minska radonhalten.

Om inneluftens radonhalt är under 200 Bq/m3, är bostaden tillräckligt säker med avseende på radon.

Miljöövervakning av strålning och beredskap är FINAS ackrediterade testlaboratorium T167 (pdf).

Dela denna sida

Kontakt

Kontakt

  • Tiina Oinas / Laboratorieingenjör
    tfn +358975988463