Tjänster Tjänster
Tjänster

Mätning av livsmedels- och miljöprover

Harmaa tietolaatikko - viivästyneet toimitusajat SV

Strålsäkerhetscentralen flyttar till nya lokaler på våren 2022

Strävan är att radioaktivitetsmätningar fortsätter utan avbrott, men leveranstiderna kan vara längre än normalt.

Till slutet av april sänds prov in under adressen PB 14, 00811 Helsingfors (Besöksadress Laippatie 4 / Flänsvägen 4, Helsingfors). Från och med början av maj sänds prov in under den nya adressen Ånäsgränden 1, 01370 Vanda.

För ytterliga information, kontakta Kaisa Vaaramaa, laboratoriechef (kaisa.vaaramaa(at)stuk.fi).

Mätning av livsmedels- och miljöprover

Livsmedel

För livsmedel, t.ex. svamp, bär, fisk, vilt och spannmål, görs i regel radioaktivitetsmätningarna gammaspektrometriskt. Då kan man upptäcka radioaktiva ämnen som utsöndrar gammastrålning, såsom Cs-137. Dessutom kan man radiokemiskt definiera aktivitetshalterna av strontium (Sr-90) och de naturliga radioaktiva ämnena uran (U-234, U-238), polonium (Po-210) och bly (Pb-210) i livsmedel. Dessa mätningar görs som servicemätningar. 
   

Miljöprover

Radioaktivitetsmätningar av miljöprover, t.ex. sediment, jordprover, lavar, mossor, löv och barr från träd, görs huvudsakligen gammaspektrometriskt. Då kan man upptäcka radioaktiva ämnen som utsöndrar gammastrålning, såsom cesium (Cs-137) och i synnerhet för sediment även bly (Pb-210). 

Radioaktivitetsmätningar av älv-, sjö-, havs- och regnvatten görs gammaspektrometriskt och aktivitetshalterna definieras inte bara för naturliga radioaktiva ämnen, utan även för tritium och strontium. Dessa mätningar görs som servicemätningar.

Beställning

Harmaa tietolaatikko FINAS ackrediterade testlaboratorium T167

Miljöövervakning av strålning och beredskapsenhet vid STUK är ackrediterat av FINAS som testningslaboratorium T167 (pdf). Laboratoriet uppfyller kraven i EN ISO/IEC 17025:2017.

Kontakt

Kontakt