Tjänster Tjänster
Tjänster

Byggnadsmaterial och industriprodukter

Byggnadsmaterial och industriprodukter

Radioaktivitetsmätningar av industriprodukter såsom byggnadsmaterial, bränntorv och avfall görs huvudsakligen gammaspektrometriskt.

Utifrån resultaten fastställs aktivitetsindex för materialet enligt ST-direktiv 12.2, Radioaktivitet i byggnadsmaterial och aska.

Om det behövs kan radiokemiska bestämningar göras för industriprodukter, till exempel bestämning av aktivitetshalten hos polonium (Po-210). Mätningar av byggnadsmaterial görs i form av övervakningsmätningar. Mätningar av andra industriprodukter kan vara antingen övervaknings- eller servicemätningar.

Harmaa tietolaatikko FINAS ackrediterade testlaboratorium T167

Miljöövervakning av strålning och beredskapsenhet vid STUK är ackrediterat av FINAS som testningslaboratorium T167 (pdf). Laboratoriet uppfyller kraven i EN ISO/IEC 17025:2017.

Kontakt

Kontakt