Byggnadsmaterial och industriprodukter

Radioaktivitetsmätningar av industriprodukter såsom byggnadsmaterial, bränntorv och avfall görs huvudsakligen gammaspektrometriskt.

Utifrån resultaten fastställs aktivitetsindex för materialet enligt ST-direktiv 12.2, Radioaktivitet i byggnadsmaterial och aska.

Om det behövs kan radiokemiska bestämningar göras för industriprodukter, till exempel bestämning av aktivitetshalten hos polonium (Po-210). Mätningar av byggnadsmaterial görs i form av övervakningsmätningar. Mätningar av andra industriprodukter kan vara antingen övervaknings- eller servicemätningar.

Miljöövervakning av strålning och beredskap är FINAS ackrediterade testlaboratorium T167 (pdf).

Dela denna sida

Kontakt

Kontakt

  • Tiina Torvela / Inspektör
    tfn +358975988474
  • Antti Vainonen / Inspektör
    tfn +358975988477