Tjänster Tjänster

Tjänster

Tjänster

Byggnadsmaterial och industriprodukter

Byggnadsmaterial och industriprodukter

Radioaktivitetsmätningar av industriprodukter såsom byggnadsmaterial, bränntorv och avfall görs huvudsakligen gammaspektrometriskt.

Utifrån resultaten fastställs aktivitetsindex för materialet enligt ST-direktiv 12.2, Radioaktivitet i byggnadsmaterial och aska.

Om det behövs kan radiokemiska bestämningar göras för industriprodukter, till exempel bestämning av aktivitetshalten hos polonium (Po-210). Mätningar av byggnadsmaterial görs i form av övervakningsmätningar. Mätningar av andra industriprodukter kan vara antingen övervaknings- eller servicemätningar.

Harmaa tietolaatikko - viivästyneet toimitusajat SV

Våra mätningstjänster är belastade. Leveranstiderna är längre än normalt. Mer information kan fås av laboratoriechef Kaisa Vaaramaa, kaisa.vaaramaa(at)stuk.fi

Harmaa tietolaatikko FINAS ackrediterade testlaboratorium T167

Miljöövervakning av strålning och beredskapsenhet vid STUK är ackrediterat av FINAS som testningslaboratorium T167 (pdf). Laboratoriet uppfyller kraven i EN ISO/IEC 17025:2017.

Kontakt

Kontakt