Vad är strålning Vad är strålning
Vad är strålning

Strålningens användningsområden

Strålningens användningsområden

I hälsovården kan man med hjälp av strålning undersöka och vårda patienter. Undersökningarna är röntgen- eller isotopundersökningar. I undersökningar och vid ingrepp där man använder strålning strävar man efter att hålla strålexponeringen på så låg nivå som möjligt. I cancervård används stora stråldoser för att förstöra sjuk vävnad. Läs mera om andvändning av strålning i hälsovård.

I industrin utnyttjas strålning på många olika sätt. Till exempel i kvalitetsövervakningen av olika material, mätning av ytans nivå i cisterner och pappers tjocklek. Strålning kan också användas som en testmetod som inte söndrar ämnet. Läs mera om användning av strålning i industrin.

Ickejoniserande strålning används bl.a. i lasrar, mikrovågsugnar, solarier, mobiltelefoner, i magnetfotograferingsapparater inom medicinen och i värmare som används inom industrin.

Strålningens användningsområden och de relativa andelarna. Strålning används på ca 1500 platser, och ca 9000 enskilda strålkällor eller -apparater är i bruk. Tandröntgenapparater är inte inräknade. Sådana finns det ytterligare ca 5000 stycken på 2000 användningsplatser.