Vad är strålning Vad är strålning
Vad är strålning

Ickejoniserande strålning

Ickejoniserande strålning

 

Olika strålning har olika effekt
Lågfrekventa elektriska och magnetiska fält (frekvenser under 100 kHz)
Då el- och magnetfältens frekvens är låg, påverkar de människan genom att framkalla elektriska fält och s.k. induktionsströmmar som kan cirkulera i människokroppen. Man kan känna detta som en svidande känsla i musklerna och i känselnerverna.
Radiofrekvent strålning (frekvenser över 100 kHz)
Då el- och magnetfältens frekvens är hög, talar man om radiofrekvent strålning. Induktionsströmmar från radiofrekvent strålning värmer vävnaderna. Vid mycket hög frekvens begränsas uppvärmningen till kroppens yttre delar.
Infraröd strålning (våglängd 780 nm  - 1 mm)
Infraröd strålning eller värmestrålning känns som värme på huden och i vävnaderna under huden. Av infraröd strålning som träffar ögat stannar största delen i ögats främre delar och endast en liten del når fram till näthinnan. Man kan inte se infraröd strålning men man känner av dess värme.
Synligt ljus (våglängd 400 - 780 nm)
Synligt ljus är inte skadligt för människan. Ett undantag är laserstrålning, som kan vara farlig även om den reflekteras från ett föremål och träffar huden eller ögonen.
Ultraviolett strålning (våglängd 100 - 400 nm)
Ultraviolett ljus är osynligt för ögat. Ifall stora mängder träffar ögat kan hornhinnan eller linsen ta skada. I människans hud får UV-strålningen olika ljuskemikaliska och -biologiska reaktioner till stånd, de flesta oönskade.
Ultraljud (frekvens över 20 kHz)     
Med ultraljud avses mekaniska vågor ovanför det mänskliga örats ljudområde. Ickejoniserande strålning inbegriper ultraljud. Allt för kraftigt ultraljud kan orsaka uppvärmning av kroppsdelar eller vävnadsskador. Även djupt liggande kroppsdelar kan påverkas.


 

Kollektiiviyhteystiedot NIR-kyselyt SV

Ta kontakt: