Vad är strålning Vad är strålning

Vad är strålning

Vad är strålning

Elektromagnetiska fält

Elektromagnetiska fält

Elektromagnetiska fält hör till människans livsmiljö.

Jordens och solens egna magnetfält är bland de mest bekanta i naturen. Människan har själv skapat bl.a. mobiltelefonernas radiofrekventa fält och de lågfrekventa fält som uppstår vid användning av nätström.