Vad är strålning Vad är strålning
Vad är strålning

Elektromagnetiska fält

Elektromagnetiska fält

Elektromagnetiska fält hör till människans livsmiljö.

Jordens och solens egna magnetfält är bland de mest bekanta i naturen. Människan har själv skapat bl.a. mobiltelefonernas radiofrekventa fält och de lågfrekventa fält som uppstår vid användning av nätström.