UV-indexet beskriver UV-strålningens styrka

UV-indexet beskriver UV-strålningens styrka

UV-indexet beskriver den ultravioletta strålningens, dvs. UV-strålningens styrka.

Behovet att skydda sig börjar när UV-indexet överskrider 3. På sydkusten är UV-indexet 3 från maj till augusti. Det största UV-indexvärdet i Finland ligger mellan 5 och 6 och detta kan uppnås på sydkusten under högsommaren mitt på dagen. I Medelhavsländerna är UV-indexet 8–10 på sommaren. Vid ekvatorn eller i bergstrakter kan UV-indexet överskrida 12.

På Meteorologiska Institutets webbplats finns en prognos för UV-indexet på olika håll av världen för den innevarande dagen samt de två följande dagarna. I tjänsten kan man kolla upp prognosen för UV-indexet för den innevarande dagen på 25 orter runt om i Europa. Förutom prognoser anger tjänsten även de UV-indexvärden som mätts på observationsstationerna i Finland: Helsingfors, Utö, Jockis, Jyväskylä, Sotkamo och Sodankylä.

Det genomsnittliga UV-indexet vid klart väder i Helsingfors under ett år:

Har du frågor?

Ta kontakt: