UV-strålning, sol och solarium UV-strålning, sol och solarium
UV-strålning, sol och solarium

UV-indexet beskriver UV-strålningens styrka

UV-indexet beskriver UV-strålningens styrka

UV-indexet beskriver den ultravioletta strålningens, dvs. UV-strålningens styrka.

Behovet att skydda sig börjar när UV-indexet överskrider 3. På sydkusten är UV-indexet 3 från maj till augusti. Det största UV-indexvärdet i Finland ligger mellan 6 och 7 och detta kan uppnås på sydkusten under högsommaren mitt på dagen. I Medelhavsländerna är UV-indexet 8–10 på sommaren. Vid ekvatorn eller i bergstrakter kan UV-indexet överskrida 12.

UV-index Intensitet av UV-strålning Skyddsåtgärder
0 - 2 Svag Solskydd behövs vanligtvis inte, men om du stannar mycket länge ute kan det vara nödvändigt att skydda.
3 - 5 Måttlig Skydd krävs:
 • Sök efter skugga under middagstid!
 • Sätt på en skjorta!
 • Använd solkräm med hög solskyddsfaktor (SPF)
 • Slå på en hatt!
 • Bär solglasögon!
6 - 7 Stark Skydd krävs:
 • Sök efter skugga under middagstid!
 • Sätt på en skjorta!
 • Använd solkräm med hög solskyddsfaktor (SPF)
 • Slå på en hatt!
 • Bär solglasögon!
8 - 10 Mycket stark Extra skydd behövs:
 • Undvik att vara ute under middagstid!
 • Se till att du söker skugga!
 • Skjorta, solkräm med hög solskyddsfaktor (SPF), solglasögon och hatt är ett måste.
11 + Extremt stark Extra skydd behövs:
 • Undvik att vara ute under middagstid!
 • Se till att du söker skugga!
 • Skjorta, solkräm med hög solskyddsfaktor (SPF), solglasögon och hatt är ett måste.

Obs! Rekommendationerna gäller för den dagliga maximala nivån av UV-index när himlen är molnfri.       

Varning: UV-exponering på snön, på sjön och vid stranden (ljusa sandområden) kan vara högre än det förutsagda maximala UV-index för denna dagen. Det beror på att UV-strålning reflekteras från ljusa eller reflekterande ytor. Särskild uppmärksamhet bör därför ägnas åt tillräckligt med solskydd i sådana situationer.

 

På Meteorologiska Institutets webbplats finns en prognos för UV-indexet på olika håll av världen för den innevarande dagen samt de två följande dagarna. I tjänsten kan man kolla upp prognosen för UV-indexet för den innevarande dagen på 25 orter runt om i Europa. Förutom prognoser anger tjänsten även de UV-indexvärden som mätts på observationsstationerna i Finland: Helsingfors, Utö, Jockis, Jyväskylä, Kuopio, Sotkamo och Sodankylä.

I Helsingfors i januari är dagens högsta UV-index närmare noll. Mot sommaren stiger UV-indexet och når sin kulmen, cirka 5,5, i juli. Under hösten sjunker UV-indexet så att värdet i december är närmare noll.

Det genomsnittliga UV-indexet vid klart väder i Helsingfors under ett år.

Har du frågor?

Ta kontakt: