UV-strålning, sol och solarium UV-strålning, sol och solarium

UV-strålning, sol och solarium

UV-strålning, sol och solarium

Finns det mera ultraviolet strålning än tidigare?

Finns det mera ultraviolet strålning än tidigare?

Utsläppen av klor- och bromföreningar i atmosfären har minskat mängden ozon i de översta luftlagren på 10-50 km höjd, och det här upptäckte man på 1980-talet. Ozonlagret behövs för att minska den kortvågiga UV-B-strålningen. Det är just denna strålning som är mest skadlig för den levande naturen.

Ultraviolett strålning som bränner huden har ökat med ca 12 % och kan på längre sikt leda till att antalet fall av hudcancer ökar med 20-30 %, om man fortsätter att leva på samma sätt som tidigare. Det är ännu oklart om UV-strålningens ökning faktiskt är bestående. Atmosfären har nämligen samtidigt blivit mera ogenomskinlig på grund av utsläpp av små partiklar, och de skyddar mot strålning. Det är dessutom svårt att utföra noggranna mätningar av ultraviolett strålning.

Man räknar med att internationella avtal om ozon kommer att stoppa uttunningen av ozonskiktet under förutsättning att avtalen noga följs. Om människorna hade fortsatt att förstöra ozonskiktet så hade det enligt de senaste beräkningarna lett till en miljökatastrof. Ozonskyddet visar vägen för andra åtgärder som förhindrar förändringar i atmosfären och i klimatet.

Har du frågor?

Ta kontakt: