UV-strålning, sol och solarium UV-strålning, sol och solarium

UV-strålning, sol och solarium

UV-strålning, sol och solarium

Solens ultravioletta strålning

Solens ultravioletta strålning

Största delen av solens UV-strålning är UV-A-strålning som tränger in i hudens djupare skikt och gör pigmentet som finns i huden brun. De flesta undersökningar har visat att även UV-A-strålning kan främja födseln av hudcancer.

UV-B-strålning är mycket mera brännande än UV-A, och därför utgör 75 procent av solens strålningseffekt som bränner huden UV-B-strålning, trots att UV-B-strålning endast utgör fem procent av solens strålning. UV-B-strålning sjunker bara in i hudens ytskikt och dess effekt ökar på hudens yttre vävnad och på mängden pigmentpartiklar i huden. Hudskiktet som blivit tjockare, dämpar effektivt UV-strålning som tränger in i vävnaderna och tillsammans med solbrännan ger den ett bättre UV-skydd än solbrännan ensam.

UV-C-strålning som solen skickar filtreras helt och hållet bort i atmosfärens övre skikt. UV-C-strålning är väldigt brännande och den används t.ex. i speciallampor vars avsikt är att döda bakterier.I jämfört med solen producerar solarier mycket kraftig UV-A-strålning.

Har du frågor?

Ta kontakt: