UV-strålning, sol och solarium UV-strålning, sol och solarium
UV-strålning, sol och solarium

Solarium

Ur strålsynvinkel är solarier de farligaste apparaterna man använder i hemmet. De ger ultraviolett strålning som kan göra huden brun, och i värsta fall bränna den. Permanent brun hy och regelbundet bränd hy ökar risken för hudcancer anmärkningsvärt. Det är skäl att använda solarium begränsat.

Att gå på solarium är inte säkrare än att solbada. Den ultravioletta strålningens verkan är densamma, var man än exponeras. Befolkningsundersökningar som gjorts under de senaste åren pekar på att ett flitigt bruk av solarium kan öka risken att insjukna i melanom. Skadorna beror på solariets effekt, hur känslig hudtyp man har och hur lång tid man tillbringar i solariet.

Användning av solarium under graviditet påverkar inte fostrets utveckling, utan UV-strålningens påverkan gränsas till moderns hud.

Minneslista för solariebesökare

 • Man skall aldrig vara i ett solarium så länge att huden blir röd efter besöket. I synnerhet under de första besöken skall man vara försiktig, särskilt om man inte är brun från tidigare. Inledningsvis är fem minuter en passlig tid för de flesta. Tiden skall man justera enligt den egna hudens toleransförmåga.
 • Följ de instruktioner som finns angående apparaten och tillbringa inte mera tid i solariet än vad anvisningarna rekommenderar. Den som ansvarar för solariet bör ge kunderna en bruksanvisning utan att de behöver fråga efter den.
 • Många av UV-strålningens skadliga effekter beror på hur mycket strålning man fått under hela sitt liv. Begränsa besöken till solarium till tio gånger om året och håll även ett öga på mängden solbad.
 • Använd alltid skyddsglasögon. UV-strålningen i solarier är så stark att det inte räcker som skydd att man endast håller ögonen fast.
 • Ifall man är under medicinsk behandling ska man inte besöka solarium utan att konsultera sin läkare först. Vissa läkemedel ökar på hudens ljuskänslighet.
 • Kosmetika bör man ta bort innan man använder solarium. Det lönar sig inte att använda fabrikat som lovar en mörk solbränna eftersom vissa kosmetiska ämnen ökar hudens känslighet mot UV-strålning och detta ökar risken att få brännskador.
 • Det lönar sig inte att försöka vårda hudsjukdomar i solarium. Man skall kontakta hudspecialister och fråga dem om råd. Det finns särskild UV-apparatur för medicinskt bruk.
 • Ifall ett födelsemärke börjar krympa, blöda, växa eller ändra utseende skall man kontakta läkare. Ju tidigare hudcancern upptäcks, desto bättre möjligheter har man att tillfriskna.

Använd inte solarium om

 • du är under 18 år gammal
 • din hud är känslig för solen och om du har svårt att få solbränna
 • du har varit i solen samma dag
 • du använder medicin eller är sjuk
 • du eller någon i din släkt har haft hudcancer.

I social- och hälsovårdsministeriets förordning om begränsning av exponering för ickejoniserande strålning har man bestämt ett maximivärde för ultraviolettstrålning, vilket märkbart begränsar användningen av solarier. Personer som inte fyllt aderton år skall inte besöka solarium utan läkarodination.

Finlands Strålsäkerhetscentral (STUK) samt strålskydds- och hälsomyndigheterna i Sverige, Norge, Danmark och Island konstaterade därtill i två gemensamma ställningstaganden (2005 och 2007) att man bör undvika att sola i solarium.

Solarieföretagarens plikter

Man behöver inga tillstånd för att bedriva solarieverksamhet, men innan verksamheten påbörjas måste man göra en anmälan till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten.

Verksamhetsutövaren (solariehållaren) ansvarar för användningens säkerhet. Apparaterna och anvisningarna måste vara fordringsenliga. Kunderna skall också instrueras i säkert bruk av solarieapparater och ögonskydd. Säkerhetskraven finns noggrannare beskrivna i STUK:s ST-direktiv 9.1 "Strålsäkerhetskrav och övervakning av solarieutrustning". I direktivet finns också krav beträffande användningsplatsen och dess ansvariga person.

Solarieapparaternas strålsäkerhetskrav bygger förutom på Social- och hälsovårdsministeriets förordning också på europeisk standard. STUK och kommunala hälsoinspektörer övervakar solarieplatsernas kravenlighet.

UV-typ 3 är i Finland den godkända typen av solarier som används för att bli brun, enligt Strålsäkerhetscentralens ST-direktiv 9.1.

Har du frågor?

Ta kontakt: