UV-strålning, sol och solarium UV-strålning, sol och solarium
UV-strålning, sol och solarium

Ultraviolett strålning kan orsaka hudcancer

Ultraviolett strålning kan orsaka hudcancer

De vanligaste formerna av hudcancer, som har ett klart samband med UV-strålning, är skivepitel- och basalcellscancer samt cancer i pigmenterade celler, dvs. melanom.

Skivepitel- och basalcellscancer är ofta godartade och utvecklas oftast hos äldre människor som en följd av långvarig exponering. Ansikte och händer är vanliga områden, eftersom de konstant är exponerade för strålning från solen.

Malignt melanom är typiskt i huden på kroppen och extremiteterna. Till skillnad från andra former av hudcancer förekommer melanom hos relativt unga människor. Risken för melanom ökar ifall man brännt sig regelbundet som barn eller ung. Därför är det viktigt att skydda barn från solen.

Antalet melanomfall har snabbt ökat i länder där befolkningen har ljus hy. Trots att ökningen har jämnats ut under de senaste åren är melanom ändå ungefär fem gånger vanligare i Finland nu än på 1950-talet. Någon annan orsak till detta än att befolkningen nuförtiden klär sig lättare och solbadar mera än tidigare har man inte kunnat finna.

Årligen insjuknar ca 500 och dör ca 120 finländare i melanom. Betydligt flera människor insjuknar i skivepitel- och basalcellscancer, men av dem dör endast ett trettiotal personer om året.

Fastän melanom har dåligt rykte om sig, hör det inte till de värsta cancerformerna. Sjukdomen kan botas fullständigt om man i ett tillräckligt tidigt skede avlägsnar tumören. I Finland botas nästan 80 procent av dem som insjuknat i melanom.

Det lönar sig att hålla sin hud under uppsyn om ens hudtyp är känslig, eller om man har andra egenskaper som indikerar på ökad melanomrisk. Personliga faktorer, som känslig hudtyp, rikligt med födelsemärken och fräknig hud ökar klart benägenheten att insjukna.

Faktorer som ökar risken att få melanom:

 • huden har brännts som under 15-åring
 • huden bränns lätt (hudtyp I och II)
 • rikligt (över 150 st) med pigmentfödelsemärken
 • ovanliga födelsemärken
 • rikligt solbadande och användning av solarium
 • en nära släkting har haft melanom

Följ med din hud och kontakta läkare om:

 • ett födelsemärke börjar växa
 • ett födelsemärke blir sårigt, kliar eller blir irriterat
 • ett födelsemärke har oklara gränser och är osymmetriskt
 • ett födelsemärkes färg växlar från blåaktigt svart till rödaktig
 • det börjar växa små satellitfödelsemärken runt ett födelsemärke
 • andra ovanliga förändringar uppstår på huden (30 % av alla melanomfall börjar någon annanstans än vid ett födelsemärke)

Annanstans på nätet

Har du frågor?

Ta kontakt: