Strålrisk Strålrisk
Strålrisk

Vistelse inomhus minskar stråldosen

Vistelse inomhus minskar stråldosen

Inomhusskydd innebär att befolkningen flyttas inomhus (bostäder, offentliga utrymmen, institutioner).

Då det är nödvändigt att ta skydd inomhus skall man försöka göra bostaden så lufttät som möjligt. Dörrar, fönster och ventilationsöppningar skall stängas och alla springor tätas ordentligt t.ex. med plastfolie och tape. Ventilationen skall stängas av. Avsikten är att så litet radioaktiva partiklar och gaser som möjligt skall kunna tränga in i huset.

Tjocka väggar och tak minskar strålningen. Det bästa skyddet får man därför mitt i byggnaden eller i källarvåningen. Man skall undvika att vistas i rum med stora fönster.

I allmänhet kan man säga att det gäller att ta skydd inomhus under några timmars tid eller högst i ett dygn. Trots att bostaden är tätad kommer det att sippra in radioaktiva ämnen i någon mån. När molnet som innehåller radioaktiva ämnen har försvunnit skall man vädra och städa ordentligt inomhus.

Ta skydd inomhus vid en strålrisksituation. Följ myndigheternas anvisningar.