Strålrisk Strålrisk
Strålrisk

Jodtabletter

Vid en allvarlig kärnkraftsolycka kan radioaktiv jod frigöras i luften. Det kan vara befogat att ta jodtabletter i vissa områden i Finland om det sker en olycka vid kärnkraftverket i Olkiluoto eller Lovisa, kärnkraftverket i Sosnovyj Bor i Ryssland eller kärnkraftverket i Forsmark i Sverige. Det är mycket osannolikt att en olycka som sker annanstans förutsätter att befolkningen behöver skydda sig eller ta jodtabletter.

Utmärkande för jod är att den samlas upp i sköldkörteln om den kommer in i kroppen till exempel via inandningen. Detta är mest skadligt för personer i växande ålder. Hos dem kan stråldosen som sköldkörteln tar emot öka risken för sköldkörtelcancer. Ackumulering av radioaktiv jod i sköldkörteln kan minskas genom att man tar en medicinsk jodtablett. Preparatets effektivitet är direkt förknippad med att det tas vid rätt tidpunkt. Därför ska tabletter endast användas på uppmaning av myndigheterna.

Om det förväntas stora mängder radioaktiv jod i utomhusluften på ett visst område i Finland, uppmanar myndigheterna människor att inta en medicinsk jodtablett. En jodtablett som intas enligt anvisningarna förhindrar ackumuleringen av radioaktiv jod i sköldkörteln. Tabletten innehåller icke radioaktiv kaliumjodid som fyller sköldkörteln och förhindrar ansamling av radioaktiv jod i körteln.

De radioaktiva ämnena sprider sig med luftströmmarna. Vindhastigheten avgör hur snabbt molnet rör sig, och vindriktningen avgör vilket område som kontamineras. STUK bedömer behovet av skyddsåtgärder utifrån övervakningen av strålningen i miljön och Meteorologiska institutets kalkyler av hur luftströmmarna rör sig i atmosfären. Vid behov rekommenderar STUK att jodtabletter tas i områden där en skadlig mängd radioaktiv jod kan förväntas.

Intag av jodtabletter i en nödsituation med strålrisk orsakad av en kärnkraftsolycka rekommenderas för personer upp till 40 år, gravida och ammande. Att ta jodtabletter är särskilt viktigt för barn, gravida och ammande, eftersom sköldkörteln hos barn och foster är känsligare för strålning än den är hos vuxna. Dessutom är sköldkörteln hos en gravid eller ammande vuxen större än vanligt och ovanligt aktiv. Om det inte finns tillräckligt med tabletter, ges tabletterna åt barn och gravida. Hos vuxna har man inte hittat samband mellan exponering för radioaktiv jod och sköldkörtelcancer och därför rekommenderas inte jodtabletter till personer över 40 år.

Enligt WHO har man i undersökningar inte upptäckt att exponering för radioaktiv strålning ökar risken för sköldkörtelcancer hos personer över 40 år. Sköldkörtelns känslighet för strålningens skadliga effekter minskar avsevärt med åldern och hos personer över 40 år sker ändringarna som strålning orsakar i sköldkörtelvävnaden sakta.

Det är viktigt att ta tabletten vid rätt tidpunkt. Om tabletten tas för tidigt eller för sent blir den skyddande effekten svagare. Räddningsmyndigheten utfärdar ett varningsmeddelande ifall människor ska skydda sig inne eller använda jodtabletter.

Att söka skydd inomhus är den primära skyddsåtgärden i en nödsituation med strålrisk, eftersom det är det mest effektiva sättet att minska strålningsexponeringen. Att ta jodtabletter är en sekundär stödåtgärd som rekommenderas för personer upp till 40 år, gravida och ammande.

Jodtabletter skyddar inte mot andra radioaktiva ämnen än jod. Därför är skydd inomhus den primära skyddsåtgärden vid strålning.

Jodtabletter skyddar endast sköldkörteln och minskar inte den övriga strålningsexponeringen. Man ska inte gå utomhus för att skaffa jodtabletter när myndigheten har uppmanat att stanna inomhus. När man skyddar sig genom att vara inomhus minskar man avsevärt den mängd radioaktiva ämnen som samlas i kroppen via inandningen, och då minskar även den dos som samlas i sköldkörteln. Intaget av jodtabletter kompletterar skyddet man får av att vara inomhus.

Jodtabletter finns tillgängliga även som kosttillskott. De innehåller dock mycket mindre jod än medicinska tabletter, och är därför inte lämpliga för användning i en nödsituation med strålrisk.

Dosering av jodtabletter för olika åldersgrupper

  • 130 mg kaliumjodid (100 mg jod) för 12–40 åringar och gravida kvinnor
  • 65 mg kaliumjodid (50 mg jod) för barn i åldrarna 3–12 år
  • 32,5 mg kaliumjodid (25 mg jod) för barn i åldrarna 1 månad–3 år
  • 16,25 mg kaliumjodid (12,5 mg jod) för babyn under 1 månad

För närvarande finns det inget sådant jodpreparat till försäljning på finska apotek vars exakta dosering är möjlig för barn under 3 år eller under en månad. Den offentliga hälsovården skaffar jodtabletter lämpliga för barn under 3 år och utreder bästa möjliga sätt att distribuera dem till föräldrar och gravida. Aktörerna inom hälsovården informerar när jodpreparatet finns tillgängligt.

Var kan man få jodtabletter

Jodtabletter kan köpas på apotek utan recept.

För barn över 3 år och vuxna upp till 40 år rekommenderar man att jodtabletter förvaras hemma.

Det är också bra att ha jodtabletter tillgängliga på platser där barn, gravida, ammande och vuxna upp till 40 år tillbringar längre tid. Att förvara jodtablettlager kan vara lämpligt till exempel i vissa offentliga institutioner, företag och sammanslutningar, såväl som i deras skyddsrum. Myndigheterna rekommenderar att en ansvarig person utses för att upprätthålla lämpliga förvaringsförhållanden för läkemedlet, regelbundet uppdatera lagret och köpa läkemedlen.

Så här använder du jodtabletter

  • Ta jodtabletten endast på uppmaning av myndigheterna, så att du kan vara säker på rätt tajming. Du hör anvisningen i radio och TV. Följ den dosering som anges i förpackningen.
  • Intag av jodtabletter är särskilt viktigt för barn, gravida och ammande.
  • Ta endast en dos. Skyddet som dosen ger håller cirka ett dygn. Exponeringen via inandning som orsakas av utsläppsmolnet pågår sannolikt endast några timmar. Om utsläppet förnyas eller fortsätter en längre tid, ger myndigheterna en uppmaning om en ny dos i radio och TV.

Ta inte en jodtablett

  • Om sköldkörteln har avlägsnats eller inte fungerar, eftersom jodtabletten endast skyddar fungerande sköldkörtlar och således inte gör någon nytta.
  • Om du lider av överaktiv sköldkörtel, hudceliaki (dermatitis herpetiformis) eller vaskulit i samband med minskade nivåer av komplement (hypokomplementemisk vaskulit).
  • Om du tidigare fått en allvarlig allergisk reaktion mot jod.

Skadeverkan av kaliumjodid är mycket sällsynta. Om du lider av sköldkörtelsjukdom bör du vara försiktig, eftersom vissa sköldkörtelsjukdomar medför en högre risk för skadeverkningar. Diskutera vid behov med din behandlande läkare om att ta en jodtablett. Hos patienter som använder tyroxin eller andra sköldkörtelhormoner för sköldkörtelns underfunktion är kaliumjodids sköldkörtelskyddande effekt mindre. Om underfunktionen i sköldkörteln är lindrig och en del av sköldkörteln fungerar kan man ta en jodtablett enligt myndigheternas anvisning.

En överkänslighetsreaktion som jodkontrastmedel orsakat tidigare utgör inte ett hinder för användning av jodtabletter eftersom ämnet som orsakade reaktionen sannolikt inte är samma ämne som jod. Jod är ett nödvändigt näringsämne för människor som finns i mjölkprodukter, ägg och fisk och som tillsätts i koksalt och spannmålsprodukter.  

Om du har andra sjukdomar eller allergier eller om du använder andra läkemedel, kontrollera läkemedlets lämplighet på bipacksedeln, på apoteket eller hos din läkare. Endast en läkare som känner patienten och sjukdomsläget kan ge anvisningar om huruvida patienten kan använda jodtabletter.

Vangliga frågor

Har du frågor? Gäller din fråga

Om du är osäker om medicinska jodtabletter är lämpliga för dig ska du diskutera detta med din läkare. Jodtabletten ska intas endast på uppmaning av myndigheterna.