Strålrisk Strålrisk
Strålrisk

Strålrisk

Strålrisk-osioetusivun ingressi

Sannolikheten att en allvarlig strålolycka skulle ske i Finland är mycket liten. Eftersom risken ändå finns, har man berett sig på den. Strålsäkerhetscentralen upprätthåller en ständig beredskap inför situationer som kan avvika från det normala.

Osion etusivun tekstinosto Strålrisk Vad skall man göra vid strålrisk?

Vad skall man göra vid strålrisk?

Vid en möjlig hotsituation skall man stanna inomhus, följa de instruktioner som myndigheterna ger i radion och undvika att använda telefon. Jodtabletter skall man äta först när myndigheterna rekommenderar detta.

Osion etusivun tekstinosto Strålrisk Strålläget i dag

Strålläget i dag

STUK övervakar extern strålning i Finland genom nätverket för automatisk övervakning som består av 255 mätstationer. Se strålmätningsresultaten på Strålning i miljön -sidor.

Osion etusivun tekstinosto Strålriski Nationell trategi för strålningsmätning

Nationell strategi för strålningsmätning i händelse av nödsituationer med strålrisk

Målet med strategin är att Finland ska ha beredskap att hantera olika nödsituationer med strålrisk samt att förbättra beredskapen för strålningsmätning för att trygga ett fungerande samhälle och dess vitala funktioner.

Osion etusivun tekstinosto Strålrisk Nordic Manual

Nordic Manual

The Nordic Manual: Co-operation, Exchange of Information and Assistance Between Nordic Authorities in Nuclear or Radiological Incidents and Emergencies