Strålrisk

Sannolikheten att en allvarlig strålolycka skulle ske i Finland är mycket liten. Eftersom risken ändå finns, har man berett sig på den. Strålsäkerhetscentralen upprätthåller en ständig beredskap inför situationer som kan avvika från det normala.

strålrisk

Strålrisk

Beredskapsverksamhetens mål är att snabbt upptäcka faran och effektivt åtgärda den för att skydda befolkningen mot strålningens skadliga hälsoverkningar.

Finlands trygghet övervakas

Vad skall man göra vid strålrisk?

Vid en möjlig hotsituation skall man stanna inomhus, följa de instruktioner som myndigheterna ger i radion och undvika att använda telefon. Jodtabletter skall man äta först när myndigheterna rekommenderar detta.

Nordic Manual

The Nordic Manual: Co-operation, Exchange of Information and Assistance Between Nordic Authorities in Nuclear or Radiological Incidents and Emergencies

Strålläget i dag

STUK övervakar extern strålning i Finland genom nätverket för automatisk övervakning som består av 255 mätstationer. Se strålmätningsresultaten på Strålning i miljön -sidor.