Vikailmoitus - karttasovellus ei toimi

Om strålningssituationskartan inte fungerar, välj tabellform.

Strålningsläget i dag

Strålningssituation i tabellform

Strålningsläget i dag

2
februari
Här finns de senaste strålmätningsresultaten från olika delar av Finland. Värden uppdateras varje timma.
2
februari

Strålningsläget i dag

Strålningssituation i tabellform
Här finns de senaste strålmätningsresultaten från olika delar av Finland. På kartan visas ca 255 mätningsstationer. Kartan kan flyttas och zoomas. Klicka på en station på kartan för att få mer info om lokal strålning. Värden uppdateras varje timma.
Du kan välja en önskad station från listan.
Doshastighet för extern strålning
0,00–0,10 µSv/h
0,10–0,20 µSv/h
0,20–0,30 µSv/h
0,30–0,40 µSv/h
0,40– µSv/h
serviceuppehåll vid mätpunkten
Strålningssituation i tabellform
2
februari

Strålningsläget i dag

Här finns de senaste strålmätningsresultaten från olika delar av Finland. På kartan visas ca 255 mätningsstationer. Kartan kan flyttas och zoomas. Klicka på en station på kartan för att få mer info om lokal strålning. Värden uppdateras varje timma.
Du kan välja en önskad station från listan.
Doshastighet för extern strålning
0,00–0,10 µSv/h
0,10–0,20 µSv/h
0,20–0,30 µSv/h
0,30–0,40 µSv/h
0,40– µSv/h
serviceuppehåll vid mätpunkten
Du kan välja en önskad station från listan.
µSv/h
 
Välj tidsintervall för grafen
-
0,00–0,10 µSv/h
0,30–0,40 µSv/h
0,10–0,20 µSv/h
0,40– µSv/h
0,20–0,30 µSv/h
serviceuppehåll vid mätpunkten
µSv/h
 
Uppdaterad kl.
Välj tidsintervall för grafen -
µSv/h
Uppdaterad kl.
µSv/h
Uppdaterad kl.
Serviceuppehåll vid mätpunkten.

BAKGRUNDSSTRÅLNINGEN I FINLAND

Bakgrundsstrålningen varierar mellan 0,05 och 0,30 mikrosievert i timmen (µSv/h). Lokalt kan bakgrundsstrålningen vara större om det finns uran i berget eller i jordmånen. Snö och is dämpar strålningen uppåt från marken.

Övervakningsnätverket för strålning har två huvuduppgifter: att slå larm ifall strålningsnivån höjs samt att producera lägesbilder över strålningen i realtid.

Strålningssituationen i Europa kan ses på Europeiska kommissionens karta: EURDEP Gamma Dose Rates Simple Map.

Finländarnas trygghet övervakas

Sannolikheten att en allvarlig strålolycka sker i Finland är mycket liten. Eftersom risken ändå finns, har man berett sig på den. Strålläget övervakas dessutom konstant i hela landet och även de minsta förändringar i läget noteras genast. Till Finländarnas trygghet övervakas -sidan

Kontakt

Kontakt