Insamlingen av nedfall är fortlöpande

Insamlingen av nedfall är fortlöpande

Nedfallsprover samlas in med en apparat planerad för detta ändamål. Nuförtiden samlas prover kontinuerligt in på åtta olika orter på olika håll i Finland. Dessutom finns det i kärnkraftverkens närmiljö stationer som samlar in nedfall.

Insamlingsarealen är 0,05 eller 0,07 kvadratmeter. Vått och torrt nedfall skiljs inte åt. I Helsingfors finns det dessutom en apparat med större insamlingsareal som samlar vått och torrt nedfall separat I miljön kring kärnkraftverken används också apparater vars areal är stor.

Några av Försvarsmaktens och Meteorologiska Institutets observationsstationer och två av Gränsbevakningsväsendets stationer samlar nedfallsprover åt STUK. På orterna Helsingfors och Rovaniemi, där STUK har egna kontor, sköter man själv insamlingen.

Med nedfall avser man här radioaktiva ämnen som landat på marken eller i vattnet. Nedfallet kan komma med regnet (vått nedfall) eller som torrt nedfall. Nedfallsprover samlas kontinuerligt in och de analyseras vanligtvis en gång i månaden.

Ifall man från luftprover eller på basen av mätningar av yttre strålning får hänvisningar till färskt nedfall, avkortas insamlingsperioden av nedfallsprover. På detta vis får man snabbt information om nedfallets sammansättning och mängden radioaktiva ämnen på olika orter. Resultaten ger också en grund för undersökningar, i vilka man utreder de radioaktiva ämnenas rörelse i jord- och vattenmiljö.

Analys av prover

Oftast minskar man nedfallsprovernas volym genom att avdunsta provet före analysen. På detta vis kan man upptäcka även små halter av radioaktiva ämnen. Resterna från avdunstningen sätts i en liten burk, och från den definieras de radioaktiva ämnen som skickar gammastrålning gammaspektrometriskt. Från proven kan dessutom definieras beta- och alfastrålare, som kräver den radiokemiska avskiljningen, som till exempel strontium-90 och plutonium. Även regnvattnets tritiumhalter mäts.

Laskeuman cesium-137-vuosisummat vuonna 2011 becquereliä neliömetriä kohti eri puolilla Suomea.

Årssummorna av nedfallet av cesium-137 år 2011 i becquerel per kvadratmeter på olika orter. Skillnaderna mellan orterna beror på att Tjernobyl-nedfallet fördelades ojämnt. Från markytan stiger damm åter upp i luften, som sedan ofta tillsammans med regn hamnar i insamlingskärlet.

Mätresultat
 

STUK publicerar mätresultaten när de blivit färdiga.

 

Tritiumkoncentrationer i regnvatten prover 2019

Referensdag

Helsingfors

H-3 [Bq/l]

Rovaniemi

H-3 [Bq/l]

21.1.2019 <0,9 <0,9
18.2.2019 <0,9 1,0
18.3.2019 <0,9 1,0

 

Tritiumkoncentrationer i regnvatten prover 2018

Referensdag

Helsingfors

H-3 [Bq/l]

Rovaniemi

H-3 [Bq/l]

19.1.2018 <0,9 1,1
19.2.2018 1,5 0,9
19.3.2018 <0,9 1,5
20.4.2018 1,2 1,1
21.5.2018 - 1,1
18.6.2018 <0,9 <0,9
20.7.2018 1,5 1,9
20.8.2018 1,2 <0,9
17.9.2018 1,1 1,2
19.10.2018 <0,9 <0,9
19.11.2018 <0,9 <0,9
21.12.2018 <0,9 1,0

 

Kontakt

Kontakt

  • Vaaramaa Kaisa
    Laboratoriechef / VAM tel. +358975988521