Strålning i miljön Strålning i miljön
Strålning i miljön

Nedfall

Med nedfall avser man här radioaktiva ämnen som landat på marken eller i vattnet. Nedfallet kan komma antingen med regnet (vått nedfall) eller som torrt nedfall. Nedfallsproverna samlas kontinuerligt in och de analyseras vanligtvis en gång i månaden.

Ifall man från luftprover eller på basen av mätningar av yttre strålning får hänvisningar till färskt nedfall, avkortas insamlingsperioden av nedfallsprover. På detta vis får man snabbt information om nedfallets sammansättning och mängden radioaktiva ämnen på olika orter. Resultaten ger också en grund för underökningar, i vilka man utreder de radioaktiva ämnenas rörelse i jord- och vattenmiljö.

Kontakt

Kontakt