Strålning i miljön

STUK övervakar radioaktiviteten i miljön på många sätt. Målet är att ständigt vara medveten om den strålning som människan och miljön utsätts för. Strålningsövervakningens resultat publiceras på STUKs internetsidor.

Strålningsläget i dag

Strålningsläget i dag

I Finland finns ett automatiskt övervakningsnätverk för extern strålning som består av 255 mätstationer. Mätresultaten uppdateras på STUKs webbplats en gång i timmen.
Se strålningsläget i dag
Radioaktiva ämnen i utomhusluften

Radioaktiva ämnen i utomhusluften

STUK övervakar halter av radioaktiva ämnen i utomhusluften på åtta orter i Finland.
Mätresultat

Övervakningen av strålningen i miljön

I Finland ansvarar Strålsäkerhetscentralen för övervakningen av strålningen i miljön. Uppgifter om det årligen utförda övervakningsprogrammet av strålningen i miljön finns på sidan STUK övervakar.