Strålning i hälsovården Strålning i hälsovården
Strålning i hälsovården

Vårdpersonalens stråldoser

Vårdpersonalens stråldoser

Omring 4 000 personer sysslar med strålarbete inom hälsovården.

Den största tillåtna stråldosen vid strålarbete är 100 millisievert inom fem år, vilket betyder att den årliga dosen i medeltal får vara högst 20 millisievert. För vanliga arbetstagare som inte sysslar med strålarbete är den största tillåtna stråldosen på arbetsplatsen 1 mSv om året (Statsrådets förordning om joniserande strålning 1034/2018). Strålsäkerhetscentralen övervakar doserna hos anställda som sysslar med röntgenundersökning, strålbehandling och hantering av radioaktiva ämnen.

Kontakt

Kontakt