Vårdpersonalens stråldoser

Vårdpersonalens stråldoser

Omring 5 000 personer sysslar med strålarbete inom hälsovården.

Den största tillåtna stråldosen vid strålarbete är 100 millisievert inom fem år, vilket betyder att den årliga dosen i medeltal får vara högst 20 millisievert. Under ett år får dosen inte vara större än 50 mSv. För vanliga arbetstagare som inte sysslar med strålarbete är den största tillåtna stråldosen på arbetsplatsen 1 mSv om året (Strålskyddsförordningen 1512/91). Strålsäkerhetscentralen övervakar doserna hos anställda som sysslar med röntgenundersökning, strålbehandling och hantering av radioaktiva ämnen.

Kontakt

Kontakt

  • Anne Kiuru / Inspektör
    tfn +358975988536
  • Maaret Lehtinen / Ledande sakkunnig
    tfn +358975988244