Strålning i hälsovården Strålning i hälsovården
Strålning i hälsovården

Röntgenundersökningar

Röntgenundersökningar

Röntgenundersökning visar skador eller sjukdom. I Finland utförs årligen ca 3,7 miljoner röntgenundersökningar och dessutom ca 2,3 miljoner vanliga tandröntgentagningar vilken ca 400 000 är panoramabilder. De vanligaste röntgenundersökningarna gäller lungor och benbyggnad. Trots att det utförs mycket tandröntgen blir stråldosen liten för den enskilda patienten. 

De största stråldoserna får man av blodkärlsundersökningar och olika vårdformer som till exempel öppnandet av tilltäppta blodkärl. Här kan stråldosen stiga till hundratals millisievert per undersökning. Stråldosen kan också bli hög vid datortomografi. I tabellen nedan finns uppgifter om olika undersökningar.

När man fördelar patienternas stråldoser från röntgenundersökningar jämnt mellan alla finländare kan man räkna med en genomsnittlig dos på ca 0,45 millisievert per år. I teorin kan detta leda till ca 100 cancerdödsfall varje år. För den enskilda individen blir risken ändå mycket liten. Lungröntgen ger till exempel inte en större dos än vad man kan få av att bo i ett småhus i huvudstadsregionen och andas in radonet i inomhusluften under 2 - 3 veckors tid.

Den genomsnittliga stråldosen fördelad på samtliga röntgenundersökningar blir ca 0,6 mSv.

Undersökning

Antal undersökningar

Effektiv dos i millisievert (mSv)

Tandröntgen (vanlig)

2 300 000

0,01

Lungorna

700 000

0,07

Mammografi (bröstundersökning)

400 000

0,2

Ländryggen

90 000

0,8

Datortomografi av buken

60 000

7

Radiologiska ingrepp (t.ex. öppning av förträngningar i blodkärl)

-

20 (3-450)

Tabell över olika röntgenundersökningar jämte genomsnittliga patientdoser i Finland.

Mammografiscreening andvänds för att upptäcka bröstcander I tid

Röntgenundersökningar görs också för att förebygga sjukdom. Med en regelbunden bröstundersökning som kallas mammografi kan man upptäcka bröstcancer medan sjukdomen ännu är i sitt tidigaste skede och ännu kan åtgärdas med framgång. Alla kvinnor i åldern 50-69 år undergår regelbunden mammografiundersökning.

Kontakt

Kontakt