Strålning i hälsovården Strålning i hälsovården
Strålning i hälsovården

Radioaktiva ämnen i medicin

Radioaktiva ämnen i medicin

Olika sjukdomar undersöks med radioaktiva ämnen.

Vissa radioaktiva ämnen som teknetium 99m och jod 123 kan injiceras i blodomloppet, intas oralt eller inandas i aerosolform. Ämnesomsättningen i patientens kropp gör att ämnet söker sig till det organ man vill undersöka. Med en gammakamera kan man ta bilder av strålningen från det undersökta organet eller av kroppen, och dessa bilder påminner om röntgenfotografier. Denna teknik kallas isotopundersökning.

I Finland görs varje år ca 50 000 isotopundersökningar. Största delen av dem gäller undersökningar av skelettet, men även lungorna, njurarna, blodomloppet eller t.ex. sköldkörteln kan undersökas. Varje isotopundersökning medför i genomsnitt en dos på 4,2 mSv för patienten. Det betyder att varje finländare statistiskt sett får en årlig dos på 0,04 mSv i genomsnitt av isotopundersökningarna.

Radioaktiv jod-131 används för att bota överfunktion i sköldkörteln och vid sköldkörtelcancer. Radiojodet söker sig till sköldkörteln och dödar sköldkörtelvävnaden som lett till överfunktion av sköldkörteln eller som utgör en cancertumör. Patienten får betydligt större stråldoser av en sådan behandling än av en enkel undersökning av sköldkörtelns funktion med radioisotoper.

Kontakt

Kontakt