Radon Radon
Radon

Ventilationstekniska reparationer

Ventilationstekniska reparationer

En effektivisering av ventilationen sänker alla halter av orenheter i inomhusluften. En yrkesperson inom VVS-branschen kan hjälpa till med att bedöma situationen.

Det finns flera olika åtgärder: Effektivisering av ventilationen, installation av friskluftsventiler, förlängning av drifttiden för fläkten, installation av en ny ventilationsapparat eller att balansera och rengöra den maskinella till-/frånluftsventilationen. Med hjälp av dessa åtgärder har man endast i exceptionella fall kunnat sänka radonhalten med över 50 procent.

I bostäder med maskinell frånluftsventilation är bostadens undertryck klart större än i hus med tyngdkraftsstyrd ventilation eller med maskinell till-/frånluftsventilation. Undertrycket gör att mer radonhaltig luft strömmar upp från jordgrunden.  Problemen med undertryck är mest markanta då bostadens strukturer är täta, till exempel i betongelementhus.

Genom att installera friskluftsventiler kan man sänka undertrycket i bostaden med några tiotals procent och endast i exceptionella fall med över 50 procent. Radonhalten sjunker vanligen i samma förhållande.

Installation av maskinell till- och frånluftsventilation i allmänhet endast motiverat om man i övrigt uppnår en bättre luftkvalitet. Fördelarna med att installera maskinell frånluftsventilation ger i genomsnitt små fördelar. Ibland kan radonhalten till och med öka.

Företag i VVS-branschen hjälper till då man planerar ventilationstekniska reparationer. 

Kontakt

Kontakt