Radon Radon
Radon

Radonsanering i våningshus

Radonsanering i våningshus

Höga halter förekommer i den nedersta våningens bostäder där golvet är i direkt kontakt med jordgrunden. Genom ledningskanaler kan radonhaltig luft strömma in också i högre belägna bostäder, men dessa observationer är rätt ovanliga.

Man har uppnått de bästa resultaten vid radonsanering i våningshus med radonsug och radonbrunn. Eftersom det är dyrt att söndra konstruktioner i höghus har sugarna byggts utvändigt genom sockeln. Undertrycksnivåerna i bostäder i våningshus är i allmänhet så höga att de försvårar sugens och brunnens drift. Man kan effektivisera saneringen genom att installera friskluftsventiler.

Genom att installera friskluftsventiler kan man sänka bostadens undertryck och radonströmningar från jordgrunden. Man kan också minska strömningarna genom att täta läckagevägarna. Det är emellertid svårt att helt täta läckaget. Sänkningen i radonhalten som uppnås genom att installera friskluftsventiler och genom att täta läckor är i allmänhet under 50 procent. På grund av detta lönar det sig vanligen att börja planera en radonsug eller -brunn. Man kan ytterligare effektivisera deras funktion genom att installera friskluftsventiler och genom tätningsarbeten.