Radonbrunn

Med en radonbrunn suger man luft ur jordgrunden så att radonhalten i luften i jordgrundens porer sjunker.

Med en brunn kan man åtgärda radonhalten i upp till tio bostäder i ett radhusbolag. Radonbrunnen lämpar sig endast för jordgrunder med grovt grus där strömningsfältet som brunnen orsakar kan framskrida under byggnaden som ska saneras.

Radonbrunnen byggs utanför huset, någon meter från grunden. I ett radhusbolag kan brunnen ligga på gårdens område. En blåseffekt på 150 W lämpar sig i radonbrunnen för ett småhus. Totalkostnaderna för en radonbrunn uppgår till 3 000–5 000 euro.

Radonhalten har i allmänhet kunnat sänkas med 70–95 procent med hjälp av en radonbrunn.

Radonbrunn

Radonbrunn

Kontakt

Kontakt

  • Olli Holmgren / Överinspektör
    tfn +358975988555