Radon Radon
Radon

Radonbrunn

Med en radonbrunn suger man luft ur jordgrunden så att radonhalten i luften i jordgrundens porer sjunker.

Med en brunn kan man åtgärda radonhalten i upp till tio bostäder i ett radhusbolag. Radonbrunnen lämpar sig endast för jordgrunder med grovt grus där strömningsfältet som brunnen orsakar kan framskrida under byggnaden som ska saneras.

Radonbrunnen byggs utanför huset, någon meter från grunden. I ett radhusbolag kan brunnen ligga på gårdens område. En blåseffekt på 150 W lämpar sig i radonbrunnen för ett småhus. Totalkostnaderna för en radonbrunn uppgår till 3000–5000 euro.

Radonhalten har i allmänhet kunnat sänkas med 70–95 procent med hjälp av en radonbrunn.

Bild av en radonsug. På bilden syns ett brunnslock samt en frånluftsrör bredvid väggen.

Radonbrunnen byggs utanför byggnaden. I botten av brunnen finns 1 m makadam. Av det ligger 0,5 m under frånluftsrören. På makadamskiktet ligger en plasthinna och en filterduk. På detta ligger silt eller sand. Sugen till frånluftskanalen placeras under brunnsringen och locket. Frånluftsröret leder från botten av brunnen till utomhusluften.

Har du frågor?

Ta kontakt: