Företag som erbjuder radonsanering

Förteckningen innehåller företag som har meddelat Strålsäkerhetscentralen att de erbjuder radonsaneringstjänster. Största delen av företagen har deltagit i en radonsaneringsutbildning som Strålsäkerhetscentralen har anordnat. 

Strålsäkerhetscentralen tar inte ställning till behörigheten hos de företag som finns på listan eller på tjänsternas kvalitet. Strålsäkerhetscentralen ansvarar inte heller för att kontaktuppgifterna är aktuella eller för att listan är heltäckande. Föråldrad eller felaktig information kan finnas i företagens broschyrer och webbplatser.

Dela denna sida

Kontakt

Inga sökresultat