Radon Radon
Radon

Tätningsarbeten

Tätningsarbeten

RT-anvisningskortet ger detaljerade instruktioner för tätningsarbetet. Fogen mellan grundmuren och plattan på marken kan tätas enligt exemplen i bild 2. Bitumenmembranet installeras på grundmuren och under plattan på marken på en bredd av minst 150 mm med sandytan mot gjutningen. Membranet installeras så att det inte går sönder eller lossnar från konstruktionen p.g.a. att konstruktionen krymper, sätter sig eller annars rör på sig.

Instruktionen kan tillämpas på alla slags sockeldetaljer. Den rekommenderade filten är av klass TL2 och är en gummibitumenfilt med ett stödande polyesterskikt, t.ex. K-MS 170/3000 som antingen kan svetsas eller limmas. Exempelbilder på bärande väggar och radonskydd i väggar mot marken visas i RT-anvisningskortet.

Bitumenmembran installeras enligt RT-anvisningskortet så att luften som innehåller mycket radon inte kan komma in i byggnaden.

Bild 1

Radontät fog mellan grundmur och platta på marken

Bild 2

Två exempel på en radontät fog mellan grundmur och platta på marken. Bilderna är från RT-anvisningskortet (RT 81-11099).

Tätning av genomföringar

Genomföringar kan utgöra en betydande läckageväg för radonhaltig luft från jordgrunden.

Genomföringarna för elledningar, värme, vatten och avlopp eller deras skyddsrör kan verka som läckagevägar för radonet så att det når bostaden från undersidan av bottenbjälklaget. Det är också viktigt att täta luckkonstruktioner i plattan. I RT-anvisningskortet har man presenterat exempel på tätningar av enskilda rör och rörgrupper. Tätningen utförs med en elastisk fogmassa efter att stället som ska tätas avgränsats med ett lämpligt bottenband eller fyllnadsmaterial.

Tätningen av genomföringar och plattans fogar ska förverkligas i alla delar av byggnaden. Att försumma tätningsarbeten i t.ex. tekniska eller förrådsutrymmen kan leda till att radonhalten stiger avsevärt i boendeutrymmena. Genomföringarna ska tätas på både in- och utsidan av skyddsröret.

Har du frågor?

Ta kontakt: