Radonhalterna i småhus i Finlands kommuner

Stålsäkerhetscentralen har gjort cirka 220 000 radonmätningar i småhus. Radonhalterna kan variera betydligt även inom samma postnummerområde. De högsta halterna finns på åsar av genomsläppligt grus och de lägsta på täta lermarker. Dessutom påverkar byggnadssättet radonhalten.

Enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning om joniserande strålning borde radonhalten i inomhusluften i nya bostäder inte överskrida 200 becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3). Referensvärdet för gamla bostäder är 300 becquerel per kubikmeter. Gränsvärdena överskrids oftast i landskapen Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland, Birkaland, Södra Karelen, Egentliga Tavastland samt i före detta landskapet Östra Nyland.

Mätningar som Strålsäkerhetscentralen utfört med mätburkar i småhuslägenheter åren 1980–2016

Om flera mätningar gjorts i samma lägenhet, t.ex. före och efter radonreparation, har den högsta uppmätta halten noterats. Radonhalten är ofta högre ju kallare vädret är. Årsmedelvärdet av radonhalterna i tabellen är uträknat genom att subtrahera 15 procent från resultatet av mätningar som gjorts på vintern (uppskattningen baserar sig på årsmedeltal och vintermätresultat i VARO-stickprovet).

Sök radonmätningsresultat i din kommun eller ditt postnummerområde

Sökresultaten omfattar de postnummerområden (områdesindelning 2017) där minst 10 småhusbostäder har mätts.

 

Sök mätresultat för radon

Mätresultat för radon per kommun

Kommuner som börjar med bokstaven 

Kommuner som börjar med bokstaven A

Kommun
Bostäder som mätts
Medelvärde, Bq/m3
Median, Bq/m3
Överskridningar av 200 Bq/m3
Överskridningar av 300 Bq/m3
Överskridningar av 400 Bq/m3
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
Kommun
Akaa
Bostäder som mätts
577
Medelvärde, Bq/m3
185
Median, Bq/m3
135
Överskridningar av 200 Bq/m3
28.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
15.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
1.0 %
Kommun
Alajärvi
Bostäder som mätts
63
Medelvärde, Bq/m3
70
Median, Bq/m3
61
Överskridningar av 200 Bq/m3
2.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
2.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
2.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Kommun
Alavieska
Bostäder som mätts
59
Medelvärde, Bq/m3
71
Median, Bq/m3
45
Överskridningar av 200 Bq/m3
3.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
3.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
2.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Kommun
Alavus
Bostäder som mätts
98
Medelvärde, Bq/m3
60
Median, Bq/m3
51
Överskridningar av 200 Bq/m3
1.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Kommun
Asikkala
Bostäder som mätts
784
Medelvärde, Bq/m3
296
Median, Bq/m3
140
Överskridningar av 200 Bq/m3
37.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
23.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
17.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
5.0 %
Kommun
Askola
Bostäder som mätts
549
Medelvärde, Bq/m3
465
Median, Bq/m3
221
Överskridningar av 200 Bq/m3
54.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
36.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
26.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
10.0 %
Kommun
Aura
Bostäder som mätts
66
Medelvärde, Bq/m3
111
Median, Bq/m3
89
Överskridningar av 200 Bq/m3
12.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
3.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
2.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %

Mätresultat för radon per postnummerområde

Postnummerområden som börjar med 

Postnummerområden som börjar med 00

Postnummer
Postanstalt
Kommun
Bostäder som mätts
Medelvärde, Bq/m3
Median, Bq/m3
Överskridningar av 200 Bq/m3
Överskridningar av 300 Bq/m3
Överskridningar av 400 Bq/m3
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
Postnummer
00200
Postanstalt
Drumsö
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
50
Medelvärde, Bq/m3
78
Median, Bq/m3
60
Överskridningar av 200 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00320
Postanstalt
Södra Haga
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
13
Medelvärde, Bq/m3
110
Median, Bq/m3
97
Överskridningar av 200 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00330
Postanstalt
Munksnäs
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
26
Medelvärde, Bq/m3
59
Median, Bq/m3
32
Överskridningar av 200 Bq/m3
4.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00340
Postanstalt
Granö-Lövö
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
38
Medelvärde, Bq/m3
132
Median, Bq/m3
79
Överskridningar av 200 Bq/m3
18.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
13.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00350
Postanstalt
Munkshöjden-Näshöjden
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
10
Medelvärde, Bq/m3
73
Median, Bq/m3
50
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00370
Postanstalt
Reimars
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
79
Medelvärde, Bq/m3
106
Median, Bq/m3
70
Överskridningar av 200 Bq/m3
11.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
5.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
5.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00390
Postanstalt
Kånala
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
70
Medelvärde, Bq/m3
99
Median, Bq/m3
75
Överskridningar av 200 Bq/m3
7.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
3.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
1.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00420
Postanstalt
Gamlas
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
78
Medelvärde, Bq/m3
139
Median, Bq/m3
75
Överskridningar av 200 Bq/m3
22.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
10.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
4.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00430
Postanstalt
Magnuskärr
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
139
Medelvärde, Bq/m3
133
Median, Bq/m3
100
Överskridningar av 200 Bq/m3
21.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
10.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
4.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00440
Postanstalt
Lassas
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
12
Medelvärde, Bq/m3
142
Median, Bq/m3
100
Överskridningar av 200 Bq/m3
17.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
17.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00560
Postanstalt
Lassas
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
37
Medelvärde, Bq/m3
98
Median, Bq/m3
63
Överskridningar av 200 Bq/m3
11.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
3.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00570
Postanstalt
Brändö
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
39
Medelvärde, Bq/m3
84
Median, Bq/m3
69
Överskridningar av 200 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00600
Postanstalt
Forsby-Helsingfors
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
25
Medelvärde, Bq/m3
63
Median, Bq/m3
37
Överskridningar av 200 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00610
Postanstalt
Kottby
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
27
Medelvärde, Bq/m3
63
Median, Bq/m3
37
Överskridningar av 200 Bq/m3
7.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
4.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00620
Postanstalt
Krämertsskog-Södra Åggelby
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
37
Medelvärde, Bq/m3
103
Median, Bq/m3
88
Överskridningar av 200 Bq/m3
5.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
3.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00630
Postanstalt
Månsas-Storkärr
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
63
Medelvärde, Bq/m3
101
Median, Bq/m3
82
Överskridningar av 200 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
3.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
2.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00640
Postanstalt
Åggelby-Dammen
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
49
Medelvärde, Bq/m3
108
Median, Bq/m3
88
Överskridningar av 200 Bq/m3
12.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
2.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
2.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00650
Postanstalt
Grindbacka
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
58
Medelvärde, Bq/m3
135
Median, Bq/m3
88
Överskridningar av 200 Bq/m3
16.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
5.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
5.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00660
Postanstalt
Västra Baggböle
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
165
Medelvärde, Bq/m3
162
Median, Bq/m3
111
Överskridningar av 200 Bq/m3
22.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
12.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
6.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
1.0 %
Postnummer
00670
Postanstalt
Svedängen
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
170
Medelvärde, Bq/m3
132
Median, Bq/m3
111
Överskridningar av 200 Bq/m3
16.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
7.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
2.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
1.0 %
Postnummer
00680
Postanstalt
Östra Baggböle
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
80
Medelvärde, Bq/m3
134
Median, Bq/m3
90
Överskridningar av 200 Bq/m3
19.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
10.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
4.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00690
Postanstalt
Domarby-Torparbacken
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
35
Medelvärde, Bq/m3
131
Median, Bq/m3
90
Överskridningar av 200 Bq/m3
17.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
9.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
6.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00700
Postanstalt
Malm
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
90
Medelvärde, Bq/m3
163
Median, Bq/m3
110
Överskridningar av 200 Bq/m3
24.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
14.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00710
Postanstalt
Rönnbacka
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
54
Medelvärde, Bq/m3
188
Median, Bq/m3
110
Överskridningar av 200 Bq/m3
35.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
22.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
9.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00720
Postanstalt
Bocksbacka-Lerstrand
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
26
Medelvärde, Bq/m3
109
Median, Bq/m3
87
Överskridningar av 200 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
4.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00730
Postanstalt
Mosabacka
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
143
Medelvärde, Bq/m3
113
Median, Bq/m3
93
Överskridningar av 200 Bq/m3
14.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
5.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
1.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00740
Postanstalt
Brobacka
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
89
Medelvärde, Bq/m3
100
Median, Bq/m3
78
Överskridningar av 200 Bq/m3
10.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
4.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00750
Postanstalt
Parkstad
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
100
Medelvärde, Bq/m3
147
Median, Bq/m3
78
Överskridningar av 200 Bq/m3
25.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
13.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
5.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00760
Postanstalt
Storskog
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
243
Medelvärde, Bq/m3
197
Median, Bq/m3
130
Överskridningar av 200 Bq/m3
33.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
17.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
12.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00770
Postanstalt
Jakobacka - Alpbyn
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
11
Medelvärde, Bq/m3
77
Median, Bq/m3
72
Överskridningar av 200 Bq/m3
9.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00780
Postanstalt
Staffansslätten
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
67
Medelvärde, Bq/m3
114
Median, Bq/m3
69
Överskridningar av 200 Bq/m3
13.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
6.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
4.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00790
Postanstalt
Vik
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
36
Medelvärde, Bq/m3
83
Median, Bq/m3
69
Överskridningar av 200 Bq/m3
11.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
3.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00800
Postanstalt
Västra Hertonäs
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
49
Medelvärde, Bq/m3
114
Median, Bq/m3
77
Överskridningar av 200 Bq/m3
12.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
4.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
4.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00830
Postanstalt
Tammelund
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
60
Medelvärde, Bq/m3
165
Median, Bq/m3
97
Överskridningar av 200 Bq/m3
20.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
13.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
10.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00840
Postanstalt
Degerö
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
181
Medelvärde, Bq/m3
136
Median, Bq/m3
104
Överskridningar av 200 Bq/m3
16.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
4.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00850
Postanstalt
Jollas
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
178
Medelvärde, Bq/m3
224
Median, Bq/m3
164
Överskridningar av 200 Bq/m3
39.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
26.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
14.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
1.0 %
Postnummer
00870
Postanstalt
Södra Degerö
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
54
Medelvärde, Bq/m3
189
Median, Bq/m3
179
Överskridningar av 200 Bq/m3
41.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
13.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
9.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00890
Postanstalt
Östersundom
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
35
Medelvärde, Bq/m3
119
Median, Bq/m3
85
Överskridningar av 200 Bq/m3
20.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
6.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
3.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00900
Postanstalt
Botbyhöjden
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
12
Medelvärde, Bq/m3
74
Median, Bq/m3
85
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00910
Postanstalt
Botby gård
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
13
Medelvärde, Bq/m3
144
Median, Bq/m3
56
Överskridningar av 200 Bq/m3
23.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
15.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00920
Postanstalt
Kvarnbäcken
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
99
Medelvärde, Bq/m3
113
Median, Bq/m3
56
Överskridningar av 200 Bq/m3
14.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
5.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
3.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00930
Postanstalt
Östra centrum-Marudd
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
97
Medelvärde, Bq/m3
147
Median, Bq/m3
99
Överskridningar av 200 Bq/m3
21.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
10.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
7.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00940
Postanstalt
Gårdsbacka - Ärvings
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
102
Medelvärde, Bq/m3
115
Median, Bq/m3
99
Överskridningar av 200 Bq/m3
11.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
7.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
6.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00950
Postanstalt
Botbyåsen
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
377
Medelvärde, Bq/m3
222
Median, Bq/m3
141
Överskridningar av 200 Bq/m3
34.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
20.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
13.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
2.0 %
Postnummer
00960
Postanstalt
Norra Nordsjö
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
32
Medelvärde, Bq/m3
190
Median, Bq/m3
141
Överskridningar av 200 Bq/m3
13.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
6.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
3.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
3.0 %
Postnummer
00970
Postanstalt
Mellungsbacka
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
73
Medelvärde, Bq/m3
188
Median, Bq/m3
140
Överskridningar av 200 Bq/m3
26.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
18.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
10.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00980
Postanstalt
Södra Nordsjö
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
208
Medelvärde, Bq/m3
206
Median, Bq/m3
140
Överskridningar av 200 Bq/m3
21.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
12.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
1.0 %
Postnummer
00990
Postanstalt
Södra Nordsjö
Kommun
Helsingfors
Bostäder som mätts
21
Medelvärde, Bq/m3
124
Median, Bq/m3
70
Överskridningar av 200 Bq/m3
19.0 %
Överskridningar av 300 Bq/m3
5.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
5.0 %
Överskridningar av 1 000 Bq/m3
0.0 %
Dela denna sida

Kontakt

Kontakt

  • Katja Kojo / Överinspektör
    tfn +358975988472