Hela Finland

 

 

Finlands radonkarta


Strålsäkerhetscentralen 27.7.2017. Grundkarta: Lantmäteriverket
Kartan baserar sig på radonmätningar av inomhusluft i småhuslägenheter. Mätningarna har utförts med Strålsäkerhetscentralens radonmätningsburkar.

Dela denna sida

Kontakt

Inga sökresultat