Radon Radon
Radon

Kampanjen Fritt från radon

Kampanjen Fritt från radon

Det främsta syftet med kampanjen Fritt från radon är att minska antalet lungcancerfall som orsakas av radon. Radon i inomhusluften orsakar årligen cirka 300 fall av lungcancer i Finland. Ju högre radonhalten är och ju längre tid man vistas i den, desto större blir risken för lungcancer.

Kampanjen Fritt från radon har under tidigare år gått under namnet Radontalko. Den första kampanjen som social- och hälsovårdsministeriet stödde ordnades år 2003, och hittills har cirka 200 kommuner medverkat. Syftet med kampanjen är att hitta de bostäder som har för höga halter radioaktivt radon i inomhusluften.

Radonsaneringsutbildning

Till kampanjen hör en radonsaneringsutbildning Det har ordnats endagsutbildningar, dit företag som verkar inom kommunerna som deltar i kampanjen, disponenter och myndigheter har bjudits in.

Utbildningar har även anordnats bland annat i Hollola, Joensuu, Kangasala, Kotka, Kouvola, Lahtis, Villmanstrand, Nokia och Tammerfors. Utbildningarna har haft sammanlagt över 300 deltagare.

Utbildningen har ökat utbudet av saneringstjänster. På STUK:s webbplats finns en företeckning över företag som har meddelat att de utför radonsanering.

Resultat från radontalkot

Talkovinter

Talkoområden

Kommuner   

Bostäder   

Medelvärde Bq/m3

Över 200 Bq/m3

st./andel

Över 300 Bq/m3

st./andel

Över 400 Bq/m3

st./andel

Sammanlagt

86

199

37 763

267

16 331 / 43 %

10 325 / 27 %

6 675 / 18 %

2012–2013*

2

23

4 873

225

2 637 / 36 %

1 455  / 20 %

883 / 12 %

2011–2012   

3

15

3 444

279

1 547 / 45 %

1 026 / 30 %

696 / 20 %

2010–2011   

3

24

2 339

232

884 / 38 %

509 / 22 %

319 / 14 %

2009–2010   

1

16 

 6 806

278

3 194 / 47 %

1 883 / 28 %

1 195 / 18 %

2008–2009   

7

32 

7 020

330

3 505 / 50 %

2 294 / 33 %

1 557 / 22 %

2007–2008   

7

26 

1 066

240

397 / 37 %

259 / 24 %

157 / 15 %

2006–2007   

14

37 

2 528

221

758 / 30 %

463 / 18 %

274 / 11 %

2004–2005   

18

39

 4 952

232

1 752 / 35 %

1 072 / 22 %

675 / 14 %

2003–2004   

1

3

818

482

555 / 68 %

436 / 52 %

323 / 39 %

* Talkoresultatet har beräknats utifrån mätuppgifter, eftersom noggrannare uppgifter om bostäder inte ännu finns att tillgå.