Radon Radon
Radon

En radonfri barndom

Osion etusivun ingressi en radonfri barndom

Hemmet är en säker plats för barnet, och där får barnet grunderna till ett hälsosamt och säkert liv. När barnet föds ändras livet och hemmet. Det primära är att kontrollera att bostaden är säker och barnvänlig, men få föräldrar är medvetna om radonhalten i inomhusluften i hemmet och hur den kan påverka hälsan. Vet du om ditt barn får växa upp i säkerhet för radonets skadliga effekter? Genom att utreda och ombesörja radonfrågorna i hemmet, tryggar du ett radonsäkert hem för ditt barn och bidrar till en minskad risk för lungcancer.

Radon i inomhusluft är den viktigaste kända lungcancerorsaken hos personer som inte röker. Den skadliga verkan av radonstrålningen ackumuleras under hela livscykeln, så man bör börja skydda sig mot radonexponeringen så tidigt som möjligt. Den största delen av radonexponeringen sker hemma, så det är viktigt att mäta radonhalten i bostäders inomhusluft. Radonhalten i inomhusluften kan endast utredas genom mätning.

Radon i inomhusluften orsakar årligen cirka 300 fall av lungcancer. Radonhalten i inomhusluften kan endast utredas genom mätning, den kan inte kännas med näsan eller ses med ögonen.
Det är enkelt att sänka en hög radonhalt.

Osion etusivun tekstinosto Vanliga Frågor om radon

Vanliga Frågor

STUKs experter har svarat på många frågor om radon.

Andra frågor?

Ta kontakt med oss: radontiimi(at)stuk.fi