Radon Radon
Radon

Radonmätningar av bostäder

Radonmätningar av bostäder

Med radonmätningar av bostäder vill man utreda hurudan radonhalt invånarna i genomsnitt exponeras för. Medelvärdet för en längre tid korrelerar med den sanitära olägenheten och radonhaltens årsmedelvärde har fastställts som referensvärde för bostäder.

Radonmätningar i bostäder görs mellan början av september (1.9) och slutet av maj (31.5), vanligtvis med en radonmätningsburk. Mätningen ska pågå i minst två månader, men ett mer exakt årsmedelvärde fås när mätningen pågår i tre månader eller längre. Om mätningen pågår i mindre än två månader, kan en tillräcklig korrekt bedömning av medelvärdet för en lång tid inte göras på basen av resultatet. Årsmedelvärdet bedöms genom att multiplicera resultatet från mätningsperioden med koefficienten 0,9.

I en vanlig bostad görs mätningen med två mätningsburkar, varav den ena placeras i vardagsrummet och den andra i sovrummet. Dessa rum tillbringar man vanligtvis mest tid i och därför beskriver resultaten från dem bäst invånarnas exponering. Om man tillbringar mer tid i något annat rum, är det naturligtvis lönsamt att placera mätningsburken där. Om bostaden har två våningar, mäts luften i båda våningarna. En liten (< 100 m2) bostad kan mätas med en radonburk, om det bara finns en våning och bostadens grund och ventilation är likadan i alla rum.

Radonburken beställs från tjänsteleverantörer som levererar sådana. Tjänsteleverantören skickar hem radonburkarna per post. Med följer anvisningar om hur radonburkarna placeras i hemmet. Efter mätningstiden returneras burkarna till tjänsteleverantören per post.

På marknaden finns även förmånliga batteri- eller nätdrivna radonmätare. Mätningstiden är minst två månader även vid användningen av dessa mätare och mätningen utförs under mätningsperioden (eller hela året). Dessa mätningar ger emellertid ingen undertecknad testrapport, som är användbar t.ex. i samband med fastighetsaffärer. Dessa mätare har inte kalibrerats individuellt, vilket betyder att mätvärdet kan avvika från det verkliga radonhaltens medelvärde med uppskattningsvis ±30 %.

Har du frågor?

Ta kontakt: