Radon Radon
Radon

Att mäta radonhalten

Att mäta radonhalten

Radonhalten kan mätas i olika syften. Den vanligaste mätningen är när man utreder radonhalten i inomhusluften i bostäder eller på arbetsplatser med en radonmätningsburk, med vilken man får reda på medelvärdet för halten under en längre tid. På arbetsplatser kan utredningen även fokuseras på hur periodisk ventilation eller punktventilation inverkar på radonhalten i inomhusluften. I samband med radonsanering kan man undersöka den valda saneringsmetodens funktion med en kort radonmätning och på basen av mätningen gör man vid behov justeringar eller vidtar ytterligare åtgärder.

Nedan finns en lista över de vanligaste radonmätningarna. Genom att klicka på dem får du tilläggsanvisningar för att utföra och beställa radonmätning

STUK genomför radonmätningutbildning som en online-kurs (eOppiva).
​​​​​​​Kursen publiceras inom kort.

Kontaktuppgifter Radontiimi

Ta kontakt: