Nya kärntekniska anläggningar Nya kärntekniska anläggningar

Nya kärntekniska anläggningar

Nya kärntekniska anläggningar

Utredningen om automationsplaneringen i Olkiluoto 3 som STUK bett om blir färdig i september

Utredningen om automationsplaneringen i Olkiluoto 3 som STUK bett om blir färdig i september

28.7.2009

Strålsäkerhetscentralen (STUK) förutsatte i sitt beslut i juni att en tilläggsutredning görs över automationsplaneringen för kärnkraftsenheten Olkiluoto 3. Industrins Kraft Abp (TVO) ansökte om anstånd till slutet av september för att överlämna utredningen eftersom den inte kommer att bli färdig i juli enligt den ursprungliga tidtabellen.

STUK godkände ansökan om anstånd eftersom den inte påverkar bedömningen av anläggningens säkerhet. Bedömningen av anläggningens automationsplanering kommer att fortskrida i STUK då TVO överlämnar utredningen.

STUK:s pressmeddelande 1.7.2009 (på finska): STUK har bett om tilläggsutredning gällande automationsplaneringen i projektet Olkiluoto 3

Tilläggsinformation:
Byråchef Kim Wahlström, tfn (09) 759 88 278
Inspektör Mika Koskela, tfn (09) 759 88 708
Informatör Riikka Laitinen-Sorvari, tfn (09) 759 88 210