Nya kärntekniska anläggningar Nya kärntekniska anläggningar

Nya kärntekniska anläggningar

Nya kärntekniska anläggningar

Tidskriften Alara: Kärnkraftsprojektets tillsyn kör i gång med full fart

Tidskriften Alara: Kärnkraftsprojektets tillsyn kör i gång med full fart

23.12.2003

Strålsäkerhetscentralens konkreta tillsynsarbete med det nya kärnkraftverket kör i gång med full fart, bara Industrins Kraft hinner leverera alla dokument som behövs för säkerhetsanalysen. I säkerhetsanalysen tar Strålsäkerhetscentralen ställning till om alla krav i lagstiftningen uppfyllts.

Kärnkraftsprojektets tillsyn koordineras av en projektgrupp på Strålsäkerhetscentralen. Gruppens ledare, byråchef Petteri Tiippana berättar i det senaste numret av Strålsäkerhetscentralens tidskrift Alara (4/2003), att tillsynen har fått en mycket strikt tidtabell med tanke på den arbetsinsats som behövs. Preliminärt har hela nästa år reserverats för arbetet.

”Tidtabellen och projektets innehåll har planerats mycket noggrant, så att vi skall kunna koncentrera oss på de viktigaste frågorna”, säger Tiippana. Han understryker, att tidtabellen i ingen händelse får köra över en saklig behandling av säkerhetsfrågorna.

Det nya kärnkraftsprojektet och några andra stora arbetsuppgifter ökar Strålsäkerhetscentralens arbete så pass mycket, att man redan anställt fem nya arbetstagare och ungefär lika många kommer ännu att anställas av Strålsäkerhetscentralen.

Andra ämnen i Alara

I årets sista nummer skriver Alara bland annat om forskningen angående hälsorisker med mobiltelefoner och om radonprojektet som inletts som talkoarbete i Tiirismaa i Päijänne-Tavastland. Tidskriften skriver även om tillsyn av använt kärnbränsle och annan kärnmateriel.