Nya kärntekniska anläggningar Nya kärntekniska anläggningar

Nya kärntekniska anläggningar

Nya kärntekniska anläggningar

STUK:s extra granskning blev klar: Svetsningarna i Olkiluotosbetongarmering är i skick

STUK:s extra granskning blev klar: Svetsningarna i Olkiluotosbetongarmering är i skick

29.8.2008

I den extra granskningen som Strålsäkerhetscentralen (STUK) gjort gällande Olkiluoto kärnkraftverks byggplats fanns inget att anmärka gällande säkerheten i kvaliteten på betongarmeringsarbetet.

Strålsäkerhetscentralen gjorde 26.8.–28.8. en extra granskning som kompletterade kontrollprogrammet på byggplatsen för Olkiluoto.

Granskningens syfte var att försäkra sig om att

  • svetsningarna i betongkonstruktionerna uppfyller kvalitetskraven
  • arbetet på byggplatsen motsvarar kraven och förväntningarna på god säkerhetskultur
  • ledningen för företagen som förverkligar projektet vet vilken säkerhetskultur som råder på byggplatsen
  • STUK får öppen och riktig information om saker som påverkar säkerheten.

Granskningen konstaterades nödvändig på grund av intervjuer som visats i tre avsnitt i följd av programmet Aktuella tvåan (Ajankohtainen kakkonen)i augusti. Bland medborgarna har intervjuerna orsakat oro gällande byggets kvalitet och övervakning. Granskningen gjordes genom att intervjua en stor grupp arbetare från byggplatsen vid Olkiluoto 3. Även arbetsledare, kvalitetskontrollanter och personer som uppträtt i teveprogrammen intervjuades. En del av de intervjuade valdes slumpmässigt under ronder på byggplatsen.

På basis av granskningen kunde man dra slutsatsen att informationen som visats i teveprogrammet, samt övrig motsvarande, efterföljande nyhetssändning gällande ämnet bygger på missuppfattningar och ger ingen orsak till oro över kvaliteten på bygget av Olkiluoto 3 kärnkraftverk.

Det finns inte skäl att misstänka de påstådda bristerna i svetsningen i betongarmeringen, vilka skulle ifrågasätta konstruktionernas hållbarhet. Svetsningarna och övervakningen på svetsarbetet uppfyller de ställda kraven. Informationen av Industrins Kraft som gäller betongarmeringens svetsarbete samt kvalitetskontrollen på de färdiga svetsningarna är riktig.

Bredden och djupet på STUK:s kontrollverksamhet som riktar sig mot bygget är tillräcklig. Allteftersom projektet fortskrider utvecklas kontrollverksamheten med tanke på de kommande skedena.

Den allmänna säkerhetskulturen samt ledningen av de svetsarbeten som är mindre betydande för säkerheten motsvarar inte till alla punkter STUK:s förväntningar. Fastän detta inte haft inverkan på de färdiga konstruktionernas kvalitet ställde inspektionsgruppen några krav som förutsätter utveckling.

STUK:s granskning: säkerhetskulturen på byggplatsen (pdf på finska)

Tilläggsinformation:
Generaldirektör, Jukka Laaksonen, tfn (09) 759 88 200
Direktör Lasse Reiman, tfn (09) 759 88 379
Gruppchef Petteri Tiippana, tfn (09) 759 88 654