Nya kärntekniska anläggningar Nya kärntekniska anläggningar

Nya kärntekniska anläggningar

Nya kärntekniska anläggningar

STUK kräver utredning om svetsningen av huvudcirkulationsrören för enhet 3 vid Olkiluoto kärnkraftverk

STUK kräver utredning om svetsningen av huvudcirkulationsrören för enhet 3 vid Olkiluoto kärnkraftverk

12.5.2009

Under svetsningen av huvudcirkulationsrörsystemet vid anläggninsenhet OL3 har man märkt att det uppstått fel på utsidan av rörsystemet. Strålsäkerhetscentralen (STUK) räknar med att få en utredning om felens betydelse för säkerheten av Industrins Kraft Ab (TVO) och Areva innan svetsarbetet kan fortsätta.

I Frankrike svetsar man ihop rören för huvudcirkulationskretsen som tillsammans med tryckbehållaren, evaporatorerna, tryckgeneratorerna och huvudcirkulationspumparna utgör den så kallade primärkretsen. Medan rördelarna som kommer mellan evaporatorerna och reaktorn svetsats ihop under våren har anläggningsleverantören upptäckt fel på rörets utsida i samband med kontroller som gjorts i slutskedet av tillverkningen. Allt som allt görs fyra svetsar. Av dem har man tillsvidare gjort tre. Vid två av svetsarna har man funnit likadana små fel på utsidan av det 76 mm tjocka huvudcirkulationsröret av rostfritt stål. Felen är mikroskopiska frakturer vid stålets korngräns. 

Vid kontrollen efter den första svetsen upptäcktes korngränsfrakturer som var 1–2 mm långa och som mest 1,8 mm djupa längs ett 190 mm långt område på utsidan av röret. Anläggningsleverantören avbröt svetsarbetena och lösgjorde provbitar från rördelarna som hade ifrågavarande fel för att reda ut vad som orsakat frakturerna. På basen av utredningen krävde STUK noggrannare övervakning vid svetsningen av följande rör. Man fann inga motsvarande frakturer i det andra rörets svets. Däremot fann man liknande fel som i det första rörets svets vid granskningen av det tredje röret som svetsades i början av maj.

STUK har krävt att svetsarbetet för huvudcirkulationsrörsytemet avbryts och att TVO levererar en utredning om felens betydelse för säkerheten. Trots att man kan avlägsna de upptäckta felen fullständigt genom att slipa och svetsa på nytt, måste det bevisas för STUK att det inte blir kvar några fel av betydelse för säkerheten i rörmaterialet

STUK:s begäran om en utredning (G3233/151) (på finska) (pdf)

Tilläggsinformation:
Gruppchef Martti Vilpas, tfn (09) 759 88 655
Gruppchef Petteri Tiippana, tfn (09) 759 88 654
Informatör Riikka Laitinen-Sorvari, tfn (09) 759 88 210