Nya kärntekniska anläggningar Nya kärntekniska anläggningar

Nya kärntekniska anläggningar

Nya kärntekniska anläggningar

STUK godkände TVO:s utredning: Svetsningen av rörsystemen för Olkiluoto 3 kan fortsätta i Frankrike

STUK godkände TVO:s utredning: Svetsningen av rörsystemen för Olkiluoto 3 kan fortsätta i Frankrike

12.6.2009

Strålsäkerhetscentralen bedömde i sitt beslut den 11.6.2009 att TVO klarat av att reda ut orsakerna till de mikroskopiska frakturerna som uppstått vid svetsningarna av huvudcirkulationsrörsystemet, och att felen på ytan framgångsrikt kan korrigeras genom att slipas och svetsas på nytt. Därtill har TVO påvisat att även om det skulle bli kvar frakturer av den här typen i rörmaterialet så skulle de inte vara av betydelse för säkerheten.

Under svetsningen av huvudcirkulationsrörsystemet för anläggningsenheten Olkiluoto 3 upptäckte man på våren att det uppstått mikroskopiska frakturer på rörets utsida. STUK avbröt den 8.5.2009 svetsarbetet på den franska fabriken och krävde att Industrins Kraft Oyj (TVO) och Areva skulle göra en utredning över felens betydelse för säkerheten innan svetsarbetet kunde fortsätta.

TVO överlämnade den önskade utredningen, som STUK godkände den 11.6.2009. STUK anser att svetsarbetet på fabriken kan fortsätta. Enligt TVO:s utredning beror frakturernas uppkomst på förändringar i den styva rörfogen som sker i slutet av svetsningen. Fenomenet anses inte vara möjligt djupare i svetsen, där töjningarna är betydligt mindre än på ytan. På basis av informationen i utredningen kan man med god säkerhet anta att det endast finns frakturer på rörets yta. De upptäckta frakturerna kan avlägsnas genom att slipas och svetsas på nytt.

För att garantera säkerheten har man gjort analyser på rörsystemets hållbarhet, där man föreställt sig mångfaldigt större fel i rörmaterialet än frakturerna som nu upptäcktes. Rören klarar av även sådana fel under anläggningens hela tjänstgöringstid. I sin utredning har TVO också bedömt möjligheten av att frakturerna växer under användningen. Detta är emellertid osannolikt, eftersom belastningen på rörsystemet är av sådan natur att den inte leder till en töjning av frakturerna.

Under anläggningens drift granskas rörsystemet regelbundet för att garantera att det är intakt. Detta övervakas också med hjälp av läckagekontrollsystem.

Utgående från den granskade utredningen ser STUK inga hinder för att svetsarbetet kunde fortsätta. Emellertid förutsätter STUK i sitt beslut att de nya korrigerande svetsningarna måste testas noggrannare än vanligt. Dessutom skall det göras en 100 % yttre kontroll av alla motsvarande svetsar i huvudcirkulationsrörsystemet i samband med den tillfälliga kontrollen, för att upptäcka frakturer som kan ha uppstått på ytan.

Tilläggsinformation:
Gruppchef Petteri Tiippana, tfn (09) 759 88 654
Informatör Leena Hietanen, tfn (09) 759 88 215

Beslutet och promemoria 1/G43JEC/2009 (på finska)