Nya kärntekniska anläggningar Nya kärntekniska anläggningar

Nya kärntekniska anläggningar

Nya kärntekniska anläggningar

STUK gav sin utredning till ministeriet: Svetsningarna vid OL3 har gjorts ordentligt

STUK gav sin utredning till ministeriet: Svetsningarna vid OL3 har gjorts ordentligt

20.8.2008

I offentligheten har det förekommit påståenden om att kvalitetskontrollen på svetsarbetet vid bygget av Olkiluoto 3 kärnkraftverk har varit bristfällig. Enligt en utredning som Strålsäkerhetscentralen (STUK) gjort är påståendena falska. STUK överlät utredningen som arbets- och näringsministeriet bett om idag på onsdag till ministeriet.

Svetsarbetet vid armeringen i stålbetongkonstruktionerna var vad som hade väckt allmän oro. En del av arbetet är så kallad montagesvetsning och en del skarvsvetsning.

Skarvsvetsning ger byggnaden kraft. Det är viktigt i konstruktioner som har att göra med kärnsäkerheten. Man har gjort skarvsvetsning sedan april 2008 och STUK har systematiskt övervakat alla skarvsvetsningar som varit betydande för säkerheten. STUK har inte konstaterat några brister i planeringen eller förverkligandet av svetsningarna. I arbetet har man använt svetsinstruktioner som godkänts av STUK. STUK övervakar bygget och kontrollerar alltid skarvsvetsningarnas kvalitet innan man ger tillstånd att inleda gjutarbetet.

Typisk montagesvetsning. Bild: Lasse Kuosa/STUK.
Tryckbar version

Montagesvetsning är till för att säkerställa att ankardelarna av stål som blir kvar på betongens stålbeslag och den gjutna ytan hålls på stället under betonggjutningen. Strålsäkerhetscentralen anser det inte nödvändigt att detaljerat granska montagesvetsningen. Även dessa arbeten görs emellertid endast av svetsare som bevisat sin kompetens genom arbetsprov. Innan man ger tillstånd att inleda betonggjutningen granskas de färdiga re det ett allvarligt tecken på försummande av säkerhetskulturen.

Enligt Industrins Kraft är dokumentet som uppvisats för dem som be montagesvetsningarna i konstruktionerna som är viktiga för säkerheten av det franska bolaget Bouygues Travaux Publics (BTP) som ansvarar för byggarbetet, Areva, Industrins Kraft och STUK. Under loppet av gjutarbetet och efter det har man kunnat konstatera att stålkonstruktionerna inte flyttat sig under gjutningen.

Man bör rapportera om avvikelser i säkerheten

Det har också förekommit ett påstående i offentligheten enligt vilket BTP:s arbetare varit tvungna att skriva under en bekräftelse om att hemlighålla säkerhetsproblem de upptäcker. Ifall detta påstående stämde, vore det ett allvarligt tecken på försummande av säkerhetskulturen.

Enligt Industrins Kraft är dokumentet som uppvisats för dem som bevis vis till påståendet en bilaga som ofta hör till arbetsavtal och handlar om att inte avslöja arbetsgivarens affärshemligheter.

BTP:s projektchef har givit Strålsäkerhetscentralen en skriftlig bekräftelse på att alla bolagets arbetare är skyldiga att anmäla möjliga avvikelser som kan påverka säkerheten till bolagets kvalitets- och projektledning. Avvikelserna registreras och repareras enligt bolagets kvalitetssystem och dokumentationen kan granskas av STUK.

I säkerhetskulturen ingår att såvida de som gjort en upptäckt upplever att upptäckten inte behandlas ändamålsenligt har de ännu möjlighet att föra saken vidare till STUK.

STUKs utredning (på finska, pdf)

Tilläggsinformation:
Gruppchef Petteri Tiippana, tfn (09) 759 88 654
Byråchef Pekka Välikangas, tfn (09) 759 88 706
Informatör Risto Isaksson, tfn (09) 759 88 208