Nya kärntekniska anläggningar Nya kärntekniska anläggningar

Nya kärntekniska anläggningar

Nya kärntekniska anläggningar

STUK: betongarbetena i Olkiluoto kan fortsätta

STUK: betongarbetena i Olkiluoto kan fortsätta

15.3.2006

Betongproduktionen på byggplatsen för det nya kärnkraftverket i Olkiluoto kan enligt Strålsäkerhetscentralen (STUK) fortsätta. Betongarbetena avbröts då man upptäckte kvalitetsavvikelser vid betongstationen. STUK, som övervakar landets kärnkraftverk och byggandet av den nya kärnkraftsanläggningen, begärde att man skulle utreda frågan och lämna in förslag till hur kvalitetsledningen av betongproduktionen kunde förbättras.

Utredningarna har nu granskats och STUKs inspektörer har besökt byggplatsen och konstaterat att de föreslagna åtgärderna har genomförts i praktiken. För STUKs vidkommande kan betongproduktionen därför inledas på nytt.

Åtgärder som eventuellt krävs angående den redan gjutna betongbottenplattan övervägs som bäst. Industrins Kraft tillställer STUK dessa planer senare.

En utredningsgrupp utreder bristerna i kvalitetsledning

STUK har tillsatt en utredningsgrupp för att utreda ledningen av säkerhetskrav i upphandlingen under byggskedet av det nya kärnkraftverket.

Utredningsgruppen utreder utgående från exempelfall eventuella brister i kvalitetsledningen av valet och övervakningen av leverantörer. De preliminära resultaten av utredningen planeras vara klara i april. 

Direktör Lasse Reiman, tfn (09) 759 88 379
Biträdande direktör Marja-Leena Järvinen, tfn (09) 759 88 304
Informationschef Jarmo Lehtinen, tfn (09) 759 88 211