Nya kärntekniska anläggningar Nya kärntekniska anläggningar

Nya kärntekniska anläggningar

Nya kärntekniska anläggningar

Reparationssvetsarna som upptäckts i OL3:s huvudcirkulationsrör har ingen säkerhetsbetydelse

Reparationssvetsarna som upptäckts i OL3:s huvudcirkulationsrör har ingen säkerhetsbetydelse

2.8.2010

Huvudcirkulationsrören i reaktorkretsen i kärnkraftverket som byggs i Olkiluoto uppfyller kraven enligt extra undersökningar och nya prov som krävts av Strålsäkerhetscentralen. Utredningarna behövdes eftersom det på hösten 2009 hade upptäckts brister i det företags verksamhet som hade tillverkat rören. 

Industrikoncernen Arevas franska underleverantör som hade tillverkat huvudcirkulationsrören dokumenterade inte reparationssvetsningen av några små intryck och skråmor som kommit på rörens ytor under arbetet trots att fel i delar som är viktiga för ett kärnkraftverks säkerhet ska dokumenteras. Reparationssvetsarna upptäcktes på hösten 2009 i samband med en normal kvalitetskontroll som företogs av Areva och TVO. Areva avbröt arbetet hos underleverantören omedelbart. STUK informerades om saken av TVO och de nödvändiga utredningarna inleddes.

Efter upptäckten undersöktes och dokumenterades alla reparationssvetsarna i huvudcirkulationsrören grundligt. Det framgick av undersökningarna att reparationssvetsarna var ytliga, mellan 0 och 5 mm djupa och befann sig på områden där huvudcirkulationsrören är utsatta för mindre belastning. Det konstaterades att de flesta av svetsarna var av god kvalitet och kunde därför lämnas i produkten utan ändringar. Några av svetsarna bearbetades försiktigt, men någon ny reparationssvetsning behövdes inte. Enligt STUKs bedömning utgör reparationssvetsarna ingen risk för huvudcirkulationsrörens 70 – 100 mm tjocka väggar vid användningen av kärnkraftverket.

Eftersom det till följd av händelsen konstaterades avsevärda brister i underleverantörens verksamhet ville STUK ompröva underleverantörens arbetskvalitet även i fråga om de sammansvetsar i rörsystemet som är utsatta för belastning. Därför granskades många av röntgenfilmerna av dessa sammansvetsar på nytt, och under STUKs övervakning genomfördes även många andra nya oförstörande provningar på svetsarna. Det framgick av testen att sammansvetsarna och dokumentationen av dem uppfyllde kraven. Slutgranskningen av rörledningarna fortsätter ännu på tillverkningsstället. Huvuddel av dem har godkänts och transporterats till Olkiluoto för att installeras i kärnkraftverket Olkiluoto 3.

Eftersom samma underleverantör har tillverkat vissa andra komponenter av lägre säkerhetsklasser för Olkiluoto 3, har TVO på STUKs begäran även undersökt om dessa delar uppfyller kraven. Dessutom har TVO gjort en utredning om hur andra underleverantörers övervakning och kvalitetskontroll utvecklas för att förebygga motsvarande fall.

Information:      
Gruppchef Martti Vilpas, (09) 759 88 655
Informatör Risto Isaksson, (09) 759 88 208