Nya kärntekniska anläggningar Nya kärntekniska anläggningar

Nya kärntekniska anläggningar

Nya kärntekniska anläggningar

Planeringen av automationssystem i projektet Olkiluoto 3 fortskrider

Planeringen av automationssystem i projektet Olkiluoto 3 fortskrider

4.6.2010

Strålsäkerhetscentralen (STUK) har granskat planerna som Industrins Kraft Abp (TVO) överlämnat gällande den funktionella helheten av automationssystem för kärnkraftverksenheten Olkiluoto 3. Enligt STUK:s uppfattning finns det inte längre behov för några betydande förändringar i automationsplaneringen för kärnkraftsenheten Olkiluoto 3.

STUK anser att det har gjorts betydande framsteg i automationsplaneringen. Likväl har STUK bett att TVO uppdaterar den granskade dokumentationen så att den uppger på ett entydigt sätt den information som behövs för en detaljerad planering av systemen. Främst av allt förutsätter STUK att principerna för att trygga inbördes oberoende av systemen, som säkrar varandra, definieras tillräckligt tydligt.

Tilläggsinformation:
Gruppchef Keijo Valtonen, tfn (09) 759 88 331
Informatör Leena Hietanen, tfn (09) 759 88 215